ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

professional education; psychological and pedagogical support; psychological monitoring; psychological readiness; employment

Автор(и)

  • Наталія Гордієнко Національний авіаційний університет
  • Надія Семенчук Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний машинобудівний ліцей»

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.19.16322

Ключові слова:

професійна освіта; психолого-педагогічний супровід; психологічний моніторинг; психологічна готовність; трудова діяльність

Анотація

У статті представлено результати дослідження психологічної готовності до трудової діяльності здобувачів закладу професійної (професійно-технічної) освіти.Мета дослідження полягає в  обґрунтуванні необхідності та важливості  здійснення психолого-педагогічного супроводу формування професійної свідомості як важливого аспекту становлення спеціаліста у системі професійної (професійно-технічної) освіти. Психолого-педагогічний супровід формування професійної свідомості у здобувачів закладу професійної (професійно-технічної) освіти упродовж усього періоду навчання включає у себе діагностичну, корекційну, просвітницьку та консультаційну роботу практичного психолога.У процесі дослідження використовувався комплекс теоретичних та емпіричних методів, що надало можливість визначити рівні професійної свідомості у здобувачів освіти І-го та ІІІ-го курсів навчання інтегрованої професії «слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій категорії «В», «С» та у здобувачів освіти І-го та ІІІ-го курсів навчання інтегрованої професії «оператор комп’ютерного набору; електромеханік з обслуговування та ремонту ЛОМ». Досліджено психологічну готовність здобувачів освіти випускних курсів на завершальному етапі навчання до початку трудової діяльності.

Результати. Доведено, що психологічна готовність до початку трудової діяльності майбутніх кваліфікованих робітників, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці, залежить від їхнього рівня сформованості професійної свідомості.

Висновки. Отже, завдяки здійсненню у закладі професійної (професійно-технічної) освіти психологічному супроводу формування професійної свідомості, здобувачі освіти на завершальному етапі навчання психологічно готові до початку трудової діяльності.

  Також на рівні закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснено моніторинг психологічної готовності здобувачів освіти із числа випускників закладів до трудової діяльності. Розглянуті питання формування професійної свідомості під час засідань педагогічних рад закладів, засідань методичних комісій професійного спрямування, засідань школи професійної майстерності майстрів виробничого навчання тощо

Біографії авторів

Наталія Гордієнко, Національний авіаційний університет

кафедра педагогіки і психології професійної освіти

Надія Семенчук, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний машинобудівний ліцей»

практичний психолог 

Посилання

Гончаренко, Т. (2007). Профорієнтаційна робота психолога. Шкільний світ, 128.

Сергеєва, Л. М., Русанов, Г.Г., & Ілько, І. В. (2008). Моніторинг фахового успіху випускників професійних навчальних закладів. К. ТОВ «Егіс Плюс», 96.

Дробот, О. В. (2016). Професійна свідомість керівника. Талком, 339.

Руденко, С. І. (2012) Динаміка формування професійної свідомості фахівця. Науковий вісник 2(1) Львівського державного університету внутрішніх справ. 477-484.

Заброцький, М. (2005). Основи вікової психології: Навчальний посібник. Тернопіль, 110 .

Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи. Упорядники: Н.І. Бугай, Т.П. Мазур, & Т.Ф. Бабіч (2008). Вінниця. Книга-Вега. Науково-методичний посібник. 4, 174.

Катюк, Я. Л. (2009). Розвиток професійної самосвідомості керівників професійно-технічних навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації: дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 педагогічна та вікова психологія. Київ. 357

Downloads

Опубліковано

2022-02-05

Номер

Розділ

Статті