ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД ПОСТПАНДЕМІЇ: АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ТА ПОТЕНЦІАЛ РЕЗУЛЬТАТІВ

дослідження; онлайн-викладання та навчання; освітній процес; очікувані результати; пандемія COVID-19; постпандемія; проєкт

Автор(и)

  • Наталія Мельник Національний авіаційний університет
  • Олена Ковтун Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.19.16243

Ключові слова:

дослідження; онлайн-викладання та навчання; освітній процес; очікувані результати; пандемія COVID-19; постпандемія; проєкт

Анотація

Пандемія COVID-19 створила нову парадигму «життя в умовах соціальної дистанції», що, у свою чергу, справило величезний вплив на освіту. Більшість університетів перейшли від традиційного, очного навчання до викладання та навчання у режимі онлайн. Це означало, що навчальні плани, підходи до навчання, інструменти оцінювання та способи спілкування викладача і студента необхідно було змінити в такий спосіб, щоб вони відповідали викликам змінених режим навчання. Однак пандемічна ситуація не триватиме вічно, і глобальні та національні системи вищої освіти повинні бути готовими відповісти на виклики постпандемічного періоду. Мету статті вбачаємо в обґрунтуванні актуальності та необхідності проведення дослідження, присвяченого прогнозуванню проблем вищої освіти в період постпандемії та шляхів їх вирішення. Для досягнення мети дослідження було застосовано комплекс методів: абстрактно-логічний метод, який дозволив синтезувати теоретичний матеріал і охопив різноманітні прийоми (аналіз, синтез, сходження від конкретного до абстрактного, порівняння, гіпотетичне передбачення та аналогія); систематизація та узагальнення отриманих даних (прогностичне моделювання), що дало змогу обґрунтувати актуальність та необхідність прогнозування трансформаційних змін у системі вищої освіти, призвело до розробки структури дослідження, визначило його наукову новизну та практичну значущість; емпіричні методи (інтерв’ю з експертами, науковцями та викладачами, спостереження за освітнім процесом), які дозволили передбачити подальші виклики та зміни в системі вищої освіти в постпандемічний період. Основні результати – представлення проєкту дослідження «Вища освіта у період постпандемії: трансформації, виклики та перспективи», його завдань, етапів, теоретичної новизна та практичної значущості, очікуваних результатів. Висновки. Обґрунтовано актуальність та необхідність проведення поглиблених досліджень щодо викликів та потенціалу системи вищої освіти у період постпандемії

Біографії авторів

Наталія Мельник, Національний авіаційний університет

доцент кафедри іноземної філології

Олена Ковтун, Національний авіаційний університет

завідувач кафедри іноземної філології

Посилання

Гринюк, С.П., & Ковтун, О.В. (2021). Освітній процес у галузі вищої освіти України, ЄС та світу в умовах пандемії COVID-19. Вища освіта в умовах пандемії: монографія / під заг. ред. Н.В. Ладогубець, А.М. Кокарєвої. Київ : Талком, 89-103.

Ковтун, О.В. (2021). Підготовка студентів гуманітарного профілю в умовах пандемії COVID-19: практики топ-університетів світу. Інноваційна педагогіка, 38, 148-155. https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/38.29

Кокарєва, А.М., Лузік, Е.В., & Хоменко-Семенова, Л.О. (2020). Organizational principles of implementing the model of future specialists’ personal and professional development in the educational and information environment of a technical university. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, 16 (1), 86-96.

Ладогубець, Н.В., Лузік, Е.В., & Міхеєва, Т.О. (2021). Світові моделі дистанційної освіти в технічному закладі вищої освіти: сучасні виклики. International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Special edition. 207-213.

Мельник, Н. І. (2021). Виклики перед науково-педагогічними кадрами вищої освіти в Україні після пандемії: визначення та аналіз проблеми. Вища освіта в умовах пандемії: монографія / під заг. ред. Н.В. Ладогубець, А.М. Кокарєвої. Київ: Талком, 117-138.

Abdullah, H. (2021). Green acceleration: recovery means building a more sustainable model. URL: http://surl.li/atodh

Ashour, S., El-Refae, G., & Zaitoun, E. (2021). Post-pandemic Higher Education: Perspectives from University Leaders and Educational Experts in the United Arab Emirates. Higher Education for the Future. https://doi.org/10.1177/23476311211007261

Bao, W. (2020). COVID-19 and online teaching in higher education: a case study of Peking University. Human Behavior and Emerging Technologies, 2(2), 113-115. https://doi.org/10.1002/hbe2.191

Bergan, S., Gallagher, T., Harkavy, I., Munck, R., & Land, H. (eds.) (2021) Higher education's response to the Covid-19 pandemic – Building a more sustainable and democratic future. Council of Europe Higher Education Series, 25. URL: https://rm.coe.int/prems-004121-higher-education-and-covid-19-no-25-flyer/1680a1b0bb

Carolan, C., Davies, C. L., Crookes, P., McGhee, S., & Rox-Burgh, M. (2020). COVID 19: disruptive impacts and transformative opportunities in undergraduate nurse education. Nurse Educ. Pract. 46:102807. doi: 10.1016/j.nepr.2020.102807

Dwivedi, Y., Hughes, L., Coombs, C., Constantiou, I., Duan, Y., Edwards, J., & et al. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on information management research and practice: Transforming education, work and life. Int. J. Inf. Management, 55:102211. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102211

Global Agenda. 10 challenges to scientific collaboration and how to overcome them. URL: https://www.weforum.org/agenda/2021/06/ten-challenges-to-scientific-collaboration

Kovtun, O., Melnyk, N., Rohalska-Yablonska, I., & Grynyuk, S. General and communication impacts of the Covid-19 pandemic on higher education: global and Ukrainian dimensions. ICERI2020 Proceedings, 9212-9221. 10.21125/inted.2021.1925

Melnyk, N., Kovtun, O., Postolenko, I., & Tovkach, I. (2020). Peculiarities of humanitarian disciplines high-school teaching staff adaptation to the work in the conditions of forced social distancing provoked by COVID-19 in Ukrainian universities. ICERI2020 Proceedings, 7749-7758. doi: 10.21125/iceri.2020.1690

Morillas, P. (2021). Future scenarios for the EU: resist or transform. URL: http://surl.li/atodh

Rapanta, C., Botturi, L., Goodyear, P. Guàrdia, L., & Koole, M. (2020). Online University Teaching During and After the Covid-19 Crisis: Refocusing Teacher Presence and Learning Activity. Postdigital Science and Education, 2, 923–945. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00155-y

Rodríguez, A.G. (2021). The EU takes the lead on cyberspace governance. URL: http://surl.li/atodh

Stukalo, N., & Simakhova, A. (2020). COVID-19 Impact on Ukrainian Higher Education. Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3673–3678. https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080846

World Health Organization (n.d.). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Downloads

Опубліковано

2022-02-05

Номер

Розділ

Статті