ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ДИСТАНЦІНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Автор(и)

  • Леся Олексіївна Хоменко-Семенова Національний авіаційний університет
  • Яна Сергіївна Прохоренко Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15492

Ключові слова:

дистанційне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, освітні платформи, освітні технології, пандемія, психологічні особливості адаптації, соціально-психологічна адаптація, Covid 19, Google Classroom

Анотація

У статті проводиться аналіз соціально-психологічної адаптації та  психологічних особливостей адаптації майбутніх психологів до дистанційного навчання в умовах пандемії. Розглядаються та аналізуються основні елементи, переваги та недоліки дистанційної освіти, а також прогнозуються перспективи її розвитку в сучасній Україні. Мета статті полягає у дослідженні соціально-психологічної адаптації та психологічних особливостей адаптації майбутніх психологів до дистанційного навчання в умовах пандемії.

Для виявлення  особливостей адаптації майбутніх психологів до умов дистанційного навчання застосовано методи ІКТ та було проведено дослідження на освітній платформі Google Classroom за допомогою Blank Quiz. Вибірку склали 40 студентів І-ІV курсів Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, спеціальності 053 «Психологія».

Проведене дослідження виявило, що у здобувачів вищої освіти виникають соціально-психологічні труднощі в адаптації до онлайн навчання, а саме: зміна соціального статусу; адаптація до нового формату навчання, соціальна адаптація до викладачів та до групи в цілому; великий обсяг самостійної роботи; труднощі з тайм-менеджментом та розподілом часу; труднощі оволодіння новими видами діяльності, професійними вміннями, знаннями та навичками.

Результати дослідження показали, що більшість студентів за час дистанційного навчання опанували вміння самостійної роботи, підвищили свій рівень знань. Найбільшою проблемою, яка постала в даному питанні – відсутність живого спілкування з викладачами, одногрупниками та робота в університетській аудиторії. Натомість позитивно відзначили мобільність і доступність. Потенціал та ефективність дистанційних технологій оцінюється респондентами доволі високо.

Висновки. Спираючись на результати дослідження ми можемо зробити висновок про те, що рівень соціально-психологічної адаптації студентів першого та четвертого курсу майже однаковий. Це свідчить про те, що студенти однаково були не готові до різких змін та переходу на дистанційне навчання. Натомість, старшокурсники мають більші показники, які вказують на швидкість пристосовування до нових змін та здатність внутрішнього самоконтролю

Біографії авторів

Леся Олексіївна Хоменко-Семенова, Національний авіаційний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Яна Сергіївна Прохоренко, Національний авіаційний університет

студентка бакалаврату спеціальності 053 «Психологія» кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Посилання

Ворожбит, С. А. (2013). Особливості стратегій соціально-психологічної адаптації студентів під впливом почуття довіри. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки, 114, 30-35. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2013_114_9

Мельник, Ю.В., Бороденко, Н.Д. & Богданова, Н.В. (2017). Деякі проблеми організації дистанційного навчання в ВНЗ. П’ята міжнародна науково-практична конференції. 26 травня 2017, Київ, Україна: КНУБіА.

Плотнікова, О. (2001). Важливість вивчення індивідуальних особливостей першокурсників у період дидактичної адаптації. Рідна школа, (10), 62–64.

Прибилова, В.М. (2013). Проблеми та переваги дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України. Проблеми сучасної освіти, (4), 27-37.

Семиченко, В. А. (2002). Психологія діяльності. Київ : Вид: А. Н. Ешке, 248.

Стрельцова, В. Ю. (2009). Соціальна адаптація студентів інституту культури і мистецтв до умов відкритого культурно-освітнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед.наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка”. Луганськ, 22.

Фурман, А. В. (2000). Психодіагностика особистісної адаптивності. Наукове видання. Тернопіль: Економічна думка.

Хоменко-Семенова, Л. О., Алпатова О.В., & Прохоренко, Я.С. Адаптація студентів гуманітарних спеціальностей до дистанційного навчання як проблема сучасної педагогіки в умовах пандемії. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, 17(2), 90–99.

Kokarevа, A., & Khomenko-Semenova, L. (2019). Analysis of Professional Motiveness and Pedagogical Skills of Teachers. Danish Scientific Journal (DSJ): 17-22

Downloads

Опубліковано

2021-06-01

Номер

Розділ

Статті