ФОРМУВАННЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Тетяна Василівна Лаврухіна Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15480

Ключові слова:

базові, специфічні, спеціальні компетенції, компетентність, практичні психологи, психолого-педагогічні умови, психотерапевтична компетентність, психотерапія

Анотація

У статті автор досліджує тему вирішення проблем формування психотерапевтичної компетентності майбутніх практичних в умова сучасної вищої освіти. Автором представлено результати теоретичного аналізу феномену «психотерапевтичної компетентності практичних психологів», досліджує змістові складові базових, спеціальні компетенцій майбутнього психолога-психотерапевта. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні сутності поняття «психотерапевтична компетентність практичного психолога», аналізу складових зазначеного визначення, теоретичному обґрунтуванні особистісних якостей психотерапевтів, особливостей психолого-педагогічних умов формування психотерапевтичної компетентності майбутніх практичних психологів. Поняття «психотерапевтичної компетентності практичного психолога» визначається як здатність та готовність надавати консультативні послуги, відповідно до отриманої академічної освіти та спеціалізації, усвідомлювати та оцінювати відповідальність за надання цих послуг відповідно до норм закону та етики, використовувати емпірично доведені знання у професійні діяльності психотерапевта та здатність навчання протягом життя.

У статті використовуються наступних методів: спостереження з метою вивчення сучасного стану проблеми та теоретичному аналізу психолого-педагогічних умов формування «психотерапевтичної компетентності» майбутніх практичних психологів.

Результати. Доведено важливість особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів при формуванні психотерапевтичної компетентність у майбутніх практичних психологів. Охарактеризовано спеціальні, специфічні та базові компетенції сучасного психотерапевта, визначено основні вимоги до професійного становлення та адаптації психолого-психотерапевта до майбутньої професійної діяльності. Проаналізовано основні проблеми, що виникають при формуванні психотерапевтичної компетенції під час навчання. Перераховано основні вимоги до особистісних якостей майбутніх психотерапевтів. Автором статті проаналізовано та запропоновано основні психолого-педагогічні умови формування психотерапевтичної компетентності майбутніх практичних психологів:

1. Професійно-особистісні умови;

2. Теоретико-методична підготовка;

3.Розвиток пошукової активності та мотиваційної сфери у студентів-психологів

Біографія автора

Тетяна Василівна Лаврухіна, Національний авіаційний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Посилання

Бакаленко, О. (2018). Психологічна компетентність як ключова компетентність сучасного фахівця. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки». Випуск 58, 132 с.

Малкина-Пих, И. (2005). Психосоматика: справочник практического психолога. М.: Эксмо, 456с.

Мушкевич, М., & Чагарна, С. (2017). Основи психотерапії: навчальний посібник. Луцьк : Вежа-Друк, 420 с.

Фільц, О. (2019). Основні принципи психотерапії. Доступно за URL: https://psy.lviv.ua/

Синишина, В. (2019). Психолого-педагогічні умови формування готовності майбутніх практичних психологів до професійної діяльності. Педагогічні інновації у фаховій освіті. Випуск 10. Ужгород, 2019

Downloads

Опубліковано

2021-06-01

Номер

Розділ

Статті