ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ХАРАКТЕР ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЧНО ЗУМОВЛЕНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор(и)

  • Лілія Володимирівна Барановська Національний авіаційний університет
  • Єфемія Мефодіївна Харадзе Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15469

Ключові слова:

змішана форма освітньої діяльності, інновації у вищій освіті, пандемія, ситуативне навчання, технологія евристичної освіти

Анотація

У статті запропоновано результати теоретичного дослідження проблеми  використання інноваційних освітніх технологій у період пандемічно зумовлених трансформацій. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні доцільності використання інноваційних освітніх технологій у професійній підготовці у зв’язку з пандемічно зумовленими змінами в дизайні освітнього процесу у закладах вищої освіти. Проаналізовано результати досліджень щодо організаційних, методичних особливостей вищої освіти у пандемічних умовах та їхні прогнози на постковідний період. Здійснено  дефінітивний аналіз ключових із проблеми дослідження понять. Обґрунтовано  доцільність використання інноваційно-технологічного підходу на трансформаційному етапі розвитку вищої освіти. Результати: виявлено проблеми, пов’язані з погіршенням психічного здоров’я суб’єктів вищої освіти в умовах пандемічно зумовленої кризи; установлено тотальний перехід до змішаної й дистанційної форм освітньої діяльності та неповну методичну й інструментальну готовність викладачів до освітньої діяльності в нових умовах. Виявлено прогноз щодо зміни парадигми професійної освіти: переважатиме школа учіння, викладач виконуватиме ролі фасилітатора,  координатора; актуалізуються такі критерії оцінювання освітніх досягнень студентів як сформованість самосвідомості і психологічної стійкості,  здатність  до співпраці. Методи причинно-наслідкового та структурно-функціонального аналізу дозволили визначити доцільність використання таких інноваційних освітніх технологій для подолання суперечностей у вищій освіті у зв’язку з пандемією як технологія змішаної та дистанційної освітньої діяльності, технологія ситуативного навчання, технологія евристичного навчання. Висновки. Зміни в організації  освітнього процесу у зв’язку з пандемією  актуалізували використання інноваційних освітніх технологій змішаного (blended learning) та дистанційного навчання. Коронавірус прискорює глобальну цифровізацію, до якої спеціально потрібно готувати суб’єктів освітньої діяльності. Кейс-технології сприяють виробленню практичних навичок,  розвитку системи цінностей студентів, їхніх професійних позицій, життєвих установок, що чітко корелює з прогнозами щодо формування нової освітньої парадигми. У кризових ситуаціях важливо, щоб здобувач вищої освіти не втратив власної траєкторії особистісного і професійного розвитку, цьому сприяє освітня технологія  дослідницького (евристичного) навчання

Біографії авторів

Лілія Володимирівна Барановська, Національний авіаційний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Єфемія Мефодіївна Харадзе, Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі

доктор педагогічних наук, асистент професора факультету психології та освітніх наук

Посилання

Panok, V., Vasylkiv, O., & Lukashuk, M. (2020). Psychological and Educational support of students’ self-regulation development / International Jornal of management, 11(4), 326-338.

Джурило Аліна (2020). Освіта після пандемії COVID-19: засвоєні уроки та майбутні перспективи / Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження, 51-53.

Stukalo, N., & Simakhova, А.(2020). COVID-19 impact on Ukrainian Higher Education / Universal Jornal of Education Research, 8(8), 3673-3678.

Тимчук, І., & Погоріла, С. (2020). До проблеми емоційного вигорання в умовах змішаного навчання // Матеріали II Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти». 25-26 березня 2020 р., Біла Церква, 117-119.

Янкович, О.І. (2008). Освітні технології в історії вищої педагогічної освіти України (1957-2008): монографія / Олександра Янкович. Тернопіль: Підручники та посібники, 12.

Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки (2009). Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія / За ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 14-17.

Енциклопедія освіти (2008). Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. К. : Юрінком Інтер, 1040.

Akyol, Z. Educational Communities of Inquiry: Theoretical Framework, Research and Practice [Електронний ресурс] / Z. Akyol, D. R. Garrison. – Режим доступу: https://www.amazon.com/EducationalCommunitiesInquiryTheoreticalFramework/ dp/1466621109/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1473082391&sr=1-4(5.09.2016).

Anthony, A. Blended Learning to Support Alternative Teacher Certification. Curriculum Design and Classroom Management : Concepts, Methodologies, Tools and Applications [Електронний ресурс] / A. Anthony, Gimbert, R. Parker.

Режим доступу: http://ftp.factor.lg.ua/books/Curriculum_Design_and_Classroom Management.pdf.

Barrett, B. Blended Learning (MacMillan Books for Teachers) [Електронний ресурс] / B. Barrett, P. harma.

Режим доступу: https://www.amazon.co.uk/Blended-Learning-MacMillan-Books- Teachers/dp/0230020836 (5.09.2016).

Garrison, D. R. E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice 2nd Edition [Електронний ресурс] / D. Garrison. –

Режим доступу: https://www.amazon.com/E-Learning-21st-Century-Framework Research/dp/0415885833/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1473083596&sr= 1-6 (30.06.2016).

Garrison, D. R. Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines [Електронний ресурс] / D. R.Garrison, N.D. Vaughan. –

Режим доступу: https://www.amazon.com/Blended-Learning-Higher-Education-Principles/dp/0787987

Horn, M. B. Blended: (2016). Using Disruptive Innovation to Improve Schools Hardcover [Електронний ресурс] / M. B. Horn, H. Staker. Режим доступу: https://www.amazon.ca/Blended-Disruptive-Innovation ImproveSchools/dp/11189

Mason. J. (2005). Blended Learning. ETAS Jornal. 23/1.

Downloads

Опубліковано

2021-06-01

Номер

Розділ

Статті