MODEL FOR EVALUATING THE DEGREE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF IT-PROJECTS

Authors

  • Maksym Lutskyi National aviation University, Kiev, Ukraine
  • Viktoriia Sydorenko National aviation University, Kiev, Ukraine
  • Stanislav Yarotskiy National aviation University, Kiev, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18372/2310-5461.59.17943

Keywords:

degree of investment attractiveness, characteristic features of investment attractiveness of objects, individual and group preference systems, classic decision-making criteria

Abstract

Attracting foreign direct investment in the development of post-war Ukraine is impossible without a complete, justified and comprehensive analysis of the degree of investment attractiveness (DIA) of the relevant industrial and infrastructure facilities. Moreover, it is clear that the specified analysis should be based on modern expert system and information technologies and classical decision-making criteria (CDMC). Therefore, today, more than ever, issues of development and implementation of projects in the IT sphere, training of IT personnel, creation and evaluation of attractive conditions for investments are becoming more relevant. The paper is devoted to the development of expert technologies for the construction and analysis of group preference systems (GPS) of experts on a set of characteristic features of investment attractiveness (CFIA) for evaluating DIA IT projects. The system of DIA's advantages is understood as a reasonable ordering (ranking) of these features: from more acceptable, significant, weighty, etc., to less acceptable. DIA evaluation model of IT projects has been developed, which, using the construction of decision matrices on a set of CFIAs and a comprehensive comparative analysis of all received GPS, allows for the selection of the optimally effective CDMC for DIA evaluation of IT projects at an unusually high significance level of a=1%. And the conducted experimental study of the proposed DIA evaluation model of IT projects established, in relation to other CDMCs, the effectiveness of the Savage criterion, since it has an optimization content, that is, it minimizes deviations in GPS in the opinions of both the majority and the minority of the tested. It resulted in the maximum generalized GPS match value that was constructed using other CDMC methods. However, on the other hand, in the CDMC, Savage influenced the appearance of related ranks in the GPS. In addition, the need for an in-depth study of the attitude of the members of the mC subgroup as the most numerous, and therefore reliable, to the significance of the features of the investment attractiveness of the examination objects is substantiated.

Author Biographies

Maksym Lutskyi, National aviation University, Kiev, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor

Viktoriia Sydorenko, National aviation University, Kiev, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

References

Відбудова України: принципи та політика / за ред. Юрія Городніченка, Ілони Сологуб, Беатріс Ведер ді Мауро Паризький звіт І. – Center Economic Policy Reserche. Е-ресурс https://cepr.org/system/files/2022-12/reconstruction%20book_Ukrainian_0.pdf. (дата звернення 15.07.2023)

Про Національну програму інформатизації, Закон України No 2807-IX від 01.12.2022, Україна.

Рева О. М. , Камишин В. В. , Радецька С.В., Малиновшевська А.В., Бурдельна Є.А., Липчанська Л.М. Методи і моделі кваліметрії синергетичного ефекту у дидактиці: монографія, Київ: ІОД НАПН України, 2019. 235 с.

Рева О.М., Камишин В.В., Сагановська Л.А., Яроцький С.В. Теоретичні основи моделювання «компромісу» у вимогах до всебічного розвитку обдарованості тих, хто навчається. Освіта та розвиток обдарованої особистості: Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. 2022. № 3 (86). С. 20 –27.

Рева, О. М., Суворова І. М. Методи розпізнавання образів у оцінюванні компетентності викладачів щодо пріоритетності індикаторів мотивів їхньої праці. Управління проектами, системний аналіз і логістика. К.: НТУ, 2009. Вип. 6. С. 208-216.

Рева, О. М., Амірсеїдова Л. М. Медіана Кемені у встановленні групової системи переваг експертів на множині чинників інвестиційних рішень. Актуальні проблеми економіки. К.: НАУ, 2011. № 3. С. 87-94.

Рева, О. М., Амірсеїдова Л. М. Пріоритети інвесторів на множині чинників, що впливають на прийняття рішень. Управління проектами, системний аналіз і логістика. К.: НТУ «КПІ», 2012. № 9. С. 353-360.

Рева О. М., Камишин В. В., Шульгін В. А., Недбай С. В. Нечіткі моделі ергономічної кваліметрії точності пілотування: монографія, Рівне: Овід, 2010. 106 с.

Рева, О. М., Борсук С. П., Шульгін В. А. Сучасні проблеми людського чинника в авіації: навч. посіб. К.: Укр ІНТЕІ, 2018. 124 с.

Рева О. М., Борсук С. П., Камишин В. В., Шульгін В. А., Пархоменко В. Д., Липчанський В. О. Системно-інформаційна методологія проактивної кваліметрії впливу людського чинника на прийняття рішень в аеронавігаційних системах: монографія, Київ: УкрІНТЕІ, 2019. 166 с.

Рева О. М., Камишин В. В., Борсук С. П., Невиніцин А. М., Шульгін В. А. Людський чинник: Методологія проактивної квалиметрії загроз помилок авіадиспетчерів: монографія, Київ: УкрІНТЕІ, 2020, 126 с.

Рева, О. М. Бень А. П. , Ляшенко В. Г. Системні основи кваліметрії впливу людського чинника на прийняття рішень у судноводінні. Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINNT – 2019): збірка матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Херсон, 28-30 травня 2019 року). Херсон: ХДМА, 2019. С. 69-72.

Гнатієнко Г. М., Снитюк В. Є. Експертні технології прийняття рішень: монографія, К.: ТОВ «Маклаут», 2008. 444 с.

Новосад В. П., Селіверстов Р. Г., Артим І. І. Кількісні методи експертного оцінювання: наук.-метод. Розробка, К.: НАДУ, 2009. 36 с.

Яроцький, С.В. Пілотна оцінка ставлення експертів до значущості характерних рис інноваційної привабливості об’єктів інтелектуальної власності. Авіаційно-космічна техніка та технологія. Харків: «ХАІ», 2019. № 4. С. 112-121. doi: 10.32620/aktt.2021.4sup2.15

Рева О. М., Камишин В. В., Невиніцин А. М., Радецька С. В. Багатокрокова процедура прийняття рішень щодо узгодженості групових систем переваг авіадиспетчерів. Технічне регулювання, метрологія, інформаційні та транспортні технології: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., (14-15 листопада 2019 р.), Одеса: ОДАТРЯ, 2019. С. 147-152.

Reva О., Nevynitsyn А., Borsuk S., Shulgin V., Kamyshyn V. Air Traffic Controllers’ Attitude to the Mistakes Hazards during Their Professional Experience. Safety and Risk Assessment of Civil Aircraft during Operation, Longbiao Li, IntechOpen. (December 23rd 2020). Р.113-127.

Рева О. М., Борсук С. П., Засанська С. В., Яроцький С. В. Обґрунтування напрямів вдосконалення експертних технологій в дослідженнях людського чинника. Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINNT – 2021): збірник матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (25-27 травня 2021 року), Херсон: ХДМА, 2021. С. 49-54.

Рева О. М., Борсук С. П., Камишин В. В. Технологія усунення статистичної похибки «того, хто вижив», визначені у ставленні авіадиспетчерів до небезпек помилок. Актуальні проблеми безпеки на транспорті, в енергетиці, інфраструктурі: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., (8-11 вересня 2021 року), Херсон: Морський інститут імені контр-адмірала Ф. Ф. Ушакова, 2021. С. 112-116.

Рева О., Камишин В. Системно-інформаційне обґрунтування критеріїв узгодженості систем переваг учасників освітньо-виховного процесу. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. Вип. 1(28). С. 70-78. DOI https://doi.org/10.32405/2413-4139-2020-1(28)-70-78.

Дмитрієнко В. Д., Заковоротний О. Ю. Засоби та алгоритми прийняття рішень: лабораторний практикум. Харків: HTMT, 2012. 76 с.

Антосяк, П. П., Самусь Є. І. Про медіану Кемені - Снелла та коефіцієнт узгодженості думок експертів. Науковий вісник Ужгородського університету. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. Вип. 1 (28). С. 14–17.

Рева О. М., Камишин В. В., Шульгін В. А., Невиніцин А. М. Системний аналіз: медіана Кемені як оптимізаційна модель групової системи переваг авіадиспетчерів на небезпеках характерних помилок. Наука, технології, інновації, Київ: УкрІНТЕІ, 2020. № 3. C. 55-64.

Published

2023-10-31

Issue

Section

Information technology, cybersecurity