ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ АЕРОПОРТІВ (ОГЛЯД)

Автор(и)

  • Ігор Василенко Національний авіаційний університет, Київ, Україна
  • Валентин Яременко Національний авіаційний університет, Київ, Україна
  • Сергій Литвиненко Національний авіаційний університет, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18372/2310-5461.58.17658

Ключові слова:

аеропорт, обслуговування, оператор, безпека

Анотація

Присвячено дослідженню ключових аспектів організаційно-технологічного забезпечення діяльності міжнародних аеропортів в сучасних світових реаліях. Систематизовано останні наукові дослідження щодо розвитку аеропортової діяльності та виявлено значний науковий внесок як вітчизняних, так і зарубіжних науковців у цю проблематику. Не було виявлено дослідження аспектів розвитку світових аеропортів із врахуванням реалій воєнного часу, які є актуальні для України та розвитку всього аеропортового комплексу, як нерозривної системи, яка дозволяє формувати якісний авіаційний продукт, як для пасажирів, так і для вантажної клієнтури. Представлено критичне дослідження операцій, які відбуваються у аеропортах, зокрема, щодо забезпечення наземних операцій, аеродромного обслуговування, білінгу та інвойсингу, а також управління інформацією в аеропорту. Відзначено, що підвищення стандартів наземного обслуговування в конкретних аеропортах дасть можливість більш повно залучити авіаційний транспорт для обслуговування більшої кількості глобальних ланцюгів постачання, що є однією із ключових можливостей розвитку авіаційної галузі загалом. Виявлено, що розвиток неавіаційної складової діяльності аеропорту є слабким місцем аеропортів України та він становить лише незначну часту у дохідній складовій. У повоєнний період для українських аеропортів саме складова неавіаційної діяльності повинна стати ключовим рушієм підвищення ефективності діяльності та відкрити нові горизонти щодо успішного розвитку. Під час аналізу проблем із якими стикаються аеропорти на сучасному етапі розвитку виявлено, що ключовими із них є авіаційна безпека, кібербезпека, екологічна безпека та нехватка кваліфікованого персоналу. Щодо кожної із цих проблем надано авторське бачення проблеми та шляхи її вирішення. Виявлено суттєві розбіжності у тенденціях розвитку аеропортів України та провідних аеропорті світу, що проявляться у суттєвому інноваційному відставанні та екологічних проблемах. Запропоновано шляхи повоєнного розвитку вітчизняних аеропортів з урахуванням ключових аспектів довоєнного розвитку та можливостей, які відкриваються у післявоєнний час.

Біографії авторів

Ігор Василенко, Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Кандидат екомомічних наук

Сергій Литвиненко, Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Кандидат екомомічних наук, доцент

Посилання

Ареф'єва О.В., Сімкова Т.О., Лисиця Ю.Б. Організаційно-економічне забезпечення управління якістю послуг авіатранспортних підприємств. Бізнес Інформ. 2018. №12. С. 224-232.

Вовк О. М., Беспам’ятних О. Є. Економічні фактори формування пропускної здатності аеропорту. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2013. Вип. 37. С. 30-34.

Геєць І. О. Формування соконкурентної стратегії розвитку регіональних аеропортів та хабів. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 1. С. 64-72.

Коваленко Н.В. Артикова Ш. Державно-приватне партнерство на прикладі аеропорту. Стратегія розвитку України. 2019. № 2. С. 114-118.

Марінцева К.В. Теоретичні засади аналізу мережі аеропортів. Наукоємні технології. 2013. №3 (19). С. 337-340.

Олешко Т. І., Лещинський О. Л., Горбачова О. М. Побудова графової моделі живучості нечіткої мережі аеропортів. Проблеми економіки. 2015. № 1. С. 366-371.

Пілецька С. Т. Формування конкурентної стратегії аеропорту в умовах невизначеності. Бізнес Інформ. 2022. №10. C. 193–198.

Полоус О. В. Фактори управління формуванням трудового потенціалу аеропортів. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. Вип. 45. С. 192-196.

Полоус О. В. Формування концептуальних засад розвитку трудового потенціалу аеропорту. Економіка розвитку. 2014. № 4. С. 99-105.

Сидоренко К.В., Ісмаілзаде Ф.Н. Дослідження інструментів і механізмів фінансування та управління конкурентоспроможністю міжнародних аеропортів на світовому ринку. Стратегія розвитку України. 2019. № 1. С. 177–184.

Харченко М.В. Модель технологічних процесів наземного обслуговування та перевезень в аеропорту. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 3. C.461-465.

Karanki F., Lim S. H., Spatial dependence and competition between U.S. airports, Journal of Air Transport Management. 2023. Vol. 110. 102355. doi.org/10.1016/j.jairtraman.2022.102355

Lopez-Valpuesta L., Casas-Albala D., Has passenger satisfaction at airports changed with the onset of COVID-19? The case of Seville Airport (Spain), Journal of Air Transport Management. 2023. Vol. 108. 102361. doi.org/10.1016/j.jairtraman.2023.102361.

Manabe T., Mizuno K., Hatano K., Kaneko M., Inoue M., Nomura M., Kamijo S., Ultraviolet sterilization information provision system of baggage carts and arriving baggage for airports, IATSS Research. 2023. No 47 (1). 35-43. doi.org/10.1016/j.iatssr.2022.12.004.

Ahmadi S., Akgunduz A., Airport operations with electric-powered towing alternatives under stochastic conditions, Journal of Air Transport Management. 2023. Vol. 109. 102392. doi.org/10.1016/j.jairtraman.2023.102392.

Florido-Benítez L., The location of airport an added value to improve the number of visitors at US museums, Case Studies on Transport Policy. 2023. vol. 11, 100961. doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100961

Chen C., Bartley Hildreth W., Jacobi K., Why did states fail to take control over city-owned airports? A tale of three cities, Journal of Air Transport Management. 2023. Vol. 110. 102423.

Airport Operations. Aeroclass. URL: https://www.aeroclass.org/airport-operations/ (access date 08.04.2023).

What Are The Common Airport Operations? URL: https://www.evergladesuniversity.edu/blog/ common- airport-operations/ (access date 09.05.2023).

The evolution of airport security and the threats that drive it. URL: https://www.securitymagazine.com/articles/98346-the-evolution-of-airport-security-and-the-threats-that-drive-it (access date 20.04.2023).

Aviation Cyber Security – Major Challenges. URL: https://cyberstartupobservatory.com/aviation-cyber-security-major-challenges/ (access date 12.04.2023).

Airports. Environmental information about airports. URL: https://www.caa.co.uk/consumers/ environment/environmental-stakeholders/airports/ (access date 27.04.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-18

Номер

Розділ

Транспорт, транспортні технології