БІОУШКОДЖЕННЯ ПАЛИВ ТА ОБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • Юлія Вовк Національний авіаційний університет, Київ, Україна
  • Олена Матвєєва Національний авіаційний університет, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18372/2310-5461.57.17448

Ключові слова:

нафтопродукти, деструкція, зберігання, мікроорганізми, корозія, біодеструкція, біоураження, екологічна безпека

Анотація

Актуальність. Сучасний ринок нафти та нафтопродуктів вимагає створення і утримання запасів палив на підприємствах паливозабезпечення у належній якості, з мінімальними витратами на обслуговування та забезпеченням екологічної безпеки. Це, в свою чергу, залежить від ефективності раціонального зберігання та використання нафтопродуктів, вивчення можливостей зменшення негативного впливу тих фізико-хімічних процесів,  що мають місце внаслідок  взаємодії палив з конструкційними матеріалами  під час їх зберігання та транспортування. Постановка проблеми. Процеси корозії або так зване руйнування матеріалів внаслідок хімічних або електрохімічних взаємодій між матеріалом та середовищем – актуальна багатопланова проблема сьогодення. Паливо, у складі якого під час зберігання можуть з’являтися шкідливі речовини, спричинює корозійну дію на матеріали технологічного обладнання, з якими вони контактують на кожному етапі свого життєвого циклу. Мета роботи Дослідження механізму впливу корозійного та біокорозійного чинників на погіршення якості вуглеводневих палив під час їх довготривалого зберігання, вплив на експлуатаційний стан технологічного обладнання. Результати досліджень. Результатом життєдіяльності мікробіологічних забруднень палив (бактерії, гриби) стає надходження небажаних сполук, що  сприяє зміні pН паливного середовища, відповідно посилюючи корозію технологічного обладнання. Також перебіг процесу окиснення палив супроводжується  подальшим утворенням корзійноактивних сполук, що призводить до неминучого руйнування конструкційного матеріалу та утворення, в свою чергу, шкідливих сполук, що негативно впливають на показники якості палива. Висновки. Безсумнівно, перебіг корозійних процесів, спричинених мікробіологічним паливним чинником,  негативно впливає на технологічне обладнання та якість палива. Досліджений в роботі механізм перебігу корозійних процесів у паливному середовищі засвідчує про наявність в експлуатаційних умовах   біокорозійного чинника, що впливає на погіршення якості вуглеводневих палив, особливо під час їх довготривалого зберігання.

Біографії авторів

Юлія Вовк, Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Аспірантка кафедри хімії та хімічної технології

Олена Матвєєва, Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Кандидат технчних наук, професор кафедри хімії та хімічної технології

Посилання

Шевченко О.Б., Зибайло С.М., Попитайленко Д.В. Дослідження корозійної активності дизельного палива, що вміщує біодизель. The Scientific Heritage. 2021. (72-1), 77-80. doi: 10.24412/9215-0365-2021-72-1-77-80

I. Shkilniuk, S. Boichenko Microbiological corrosion and importance of monitoring of microbial contamination for reliability aviation technology. Transport 2016. Systems and means of motor transport. Monografia No 7. – Rzeszow (Poland), 2016.– C. 291–300.

I. Shkilniuk, S. Boichenko. Biological risks of aviation fuel supply.Transport 2019. Systems and means of motor transport. Monografia No 19. – Rzeszow (Poland), 2019.– P. 67–74.

Ziółkowska, M., & Wardzińska, D. Corrosiveness of fuels during storage processes. Storage Stability of Fuels. 2015. https://doi.org/10.5772/59803.

Борецька М. О.; Козлова І. П. Біоплівка на поверхні металу як фактор мікробної корозії. Мікробіологічний журнал, 2010, 72,№ 3: 57-65.

Polutrenko, M., Maruschak, P., Tymoshenko, A., & Sorochak, A. Influence of soil microorganisms on metal corrosion of underground pipelines. Koroze a ochrana material. 2018. 62(2), 65. https://doi.org/10.1515/kom-2018-0009

Матвєєва О.Л., Вовк Ю.О., Тітова О.С. Моніторинг змін якості бензину автомобільного в умовах довготривалого зберігання. Journal of Chemistry and Technologies. 2022, 30(3), 410-418. https://doi.org/10.15421/jchemtech.v30i3.261958

Teixeira, L. S., Souza, J. C., dos Santos, H. C., Pontes, L. A., Guimarães, P. R., Sobrinho, E. V., & Vianna, R. F. The influence of Cu, Fe, Ni, Pb and Zn on gum formation in the Brazilian automotive gasoline. Fuel processing technology. (2007). 88(1), c.73-76. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2006.08.008

Zubin Zhang, Ruiyi Gu, Haiqin Wang, Xianjie Sun, Hong Li, Key Factors and Improvement Measures Changing the Gum Content of Stored Fuels, Petroleum Science and Engineering. Volume 6, Issue 1, June 2022 , pp. 14-25. https://doi:10.11648/j.pse.20220601.12

Czarnocka, J., Matuszewska, A., & MałgorzataOdziemkowska, M. Autoxidation of Fuels During Storage. In (Ed.), Storage Stability of Fuels. IntechOpen.2015. https://doi.org/10.5772/59807

Полутренко, М. С. Мікробіологічна корозія підземних металоконструкцій та способи їх захисту. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields. 2012. 4 (45), 184-188.

Макаренко, В., Хоружий, В., Любенко, В., Максимов, С., Осадчий, В., & Недашковський, І. Дослідження впливу біологічноï корозіï на міцність сталевих конструкцій гідротехнічних споруд тривалоï експлуатаціï в агресивних середовищах. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. 2021. 36. 27-38. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36.27-38

O. Matvyeyeva, Y.Vovk, O.Nilov. Microbiological Contamination of Motor Fuels: Analysis and Identification in Fuelling Companies. Proceedings of the National Aviation University. 2021. 1(86). 49–56. https://doi.org/10.18372/2306-1472.86.15444

Matvyeyeva O.L., Vasyilctenko O.A., Aliieva O.R. Microbioal Biosurfactants Role in Oil Products Biodegradation// International Journal of Environmental Bioremediation & Biodegradation. 2014. 2. (2). P. 69-74. DOI: 10.12691/ijebb-2-2-4

Beech, I. B., & Gaylarde, C. C. Recent advances in the study of biocorrosion: an overview. Revista de microbiologia. 1999, 30, 117-190. https://doi.org/10.1590/S0001-37141999000300001

Zuo, R. Biofilms: strategies for metal corrosion inhibition employing microorganisms. Applied microbiology and biotechnology. 2007. 76(6), 1245-1253.

Usher, K. M., Kaksonen, A. H., Cole, I., & Marney, D. Critical review: microbially influenced corrosion of buried carbon steel pipes. International Biodeterioration & Biodegradation. 2014. 93, 84-106.

Sherar, B. W. A., Power, I. M., Keech, P. G., Mitlin, S., Southam, G., & Shoesmith, D. W. Characterizing the effect of carbon steel exposure in sulfide containing solutions to microbially induced corrosion. Corrosion Science. 2011. 53(3), 955-960.

Passman, F. J. Microbial contamination and its control in fuels and fuel systems since 1980–a review. International Biodeterioration & Biodegradation. 2013. 81, 88-104. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2012.08.002

Mansour, R., & Elshafei, A. M. Influence of Microorganisms on Corrosion Induction and Protection. Advances and Trends in Biotechnology and Genetics. 2019. 50. DOI:10.9734/bpi/atbg/v1

Gaylarde, C. C., Bento, F. M., & Kelley, J. Microbial contamination of stored hydrocarbon fuels and its control. Revista de microbiologia, 1999. 30, 01-10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-29

Номер

Розділ

Екологія, хімічна технологія, біотехнології, біоінженерія