ОРГАНІЗАЦІЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олена Соколова Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2310-5461.51.16000

Ключові слова:

транспорт, вантажні перевезення, система мультимодальних контейнерних перевезень, екологічний ефект

Анотація

У статті проаналізовано динаміку та структуру вантажних перевезень транспортом України. Встановлено, що рівень контейнеризації вантажопотоків в Україні займає незначну частку у порівнянні з країнами ЄС.  З метою оптимальної реалізації торгово-економічного та транзитного потенціалу країни важливого значення набувають саме мультимодальні схеми транспортування вантажів, що здатні забезпечити високий рівень надійності, безпеки та якості обслуговування. Виявлено, що однією із ключових проблем транспорту на глобальному рівні є зменшення викидів забруднюючих речовин у повітря.  Досліджено міжнародні екологічні вимоги та заходи щодо скорочення  негативного впливу транспорту на навколишнє середовище. Для досягнення встановлених екологічних цілей та показників, Україні необхідно активізувати роботу щодо розвитку енергоефективної та екологічно сталої транспортної системи, на основі розвитку мультимодальних контейнерних перевезень із залученням «чистих» видів транспорту, а саме залізничного. Розроблено концептуальні положення   формування екологічно сталої  системи мультимодальних контейнерних перевезень (СММКП) України.  Запропонована СММКП України є сукупністю ефективних принципів, методів, механізмів та інших інструментів сталого розвитку, що дозволяє здійснювати оптимальне управління організаційно-технологічними процесами та об’єктами інфраструктури мультимодальних контейнерних перевезень. З метою формування екологічно сталої СММКП України визначено тенденції розвитку автомобільного та залізничного видів транспорту за вантажообігом в структурі системи постачання імпортних товарів на внутрішні ринки. Доведено, що розвиток контейнерних залізничних  перевезень дозволяє отримати екологічний ефект у результаті зменшення викидів СО2 у повітря

Біографія автора

Олена Соколова, Національний авіаційний університет

Кандидат економічних наук, доцент

Національний авіаційний університет. Факультет транспорту, менеджменту та логістики, кафедра організації авіаційних перевезень, доцент

Посилання

Ogryzek M., Adamska-Kmiec D., Klimach A. Sustainable Transport: An Efficient Transportation Network – Case Study, Sustainability//MDPI, Open Access Journal, 2020. Vol. 12(4). P. 2-14. doi:10.3390/su12198274.

Ogryzek M. Sustainable transport as a tool for the implementation of stable communication development. In Some Aspects of the Warmia-Mazury Road Safety System; Chmieli ´nski, B., Zukowska, J., Eds.; Publisher UWM: ˙Olsztyn, Poland, 2017.

Harris I., Wang Y., Wang H. ICT in multimodal transport and technological trends: Unleashing potential for the future // International Journal of Production Economics. 2015. Vol. 159. P. 88-103. doi:10.1016/j.ijpe.2014.09.005.

Craig A.J., Blanco E.E., Sheffi Y. Estimating the CO2 intensity of intermodal freight transportation// Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2013. Vol. 22. P. 49-53. doi:10.1016/j.trd.2013.02.016.

Container Transport System as a Means of Saving Resources [Електронний ресурс] / L. Soloviova, O. Strelko, S. Isaienko // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2020. Volume 459, Chapter 4. – Режим доступу: https://doi.org/10.1088/1755-1315/459/5/052070.

Fesovets O. Container transportation by rail transport within the context of Ukraine’s European integration/ O. Fesovets, O. Strelko, Yu. Berdnychenko// Proceedings of 23rd International Scientific Conference. Transport Means. 2019. Part I. – P. 381 – 386.

X., Zhang Ji, Chen Zю, Weiya Chen, Chao Cao, Jinrong Gan. Synergy Degree Evaluation of Container Multimodal Transport System, Sustainability//MDPI, Open Access Journal. 2020. Vol. 12(4). P. 1-26.

Xiaoping Fang, Chao Cao, Zhiya Chen, Weiya Chen, Linglin Ni, Zhang Ji, Jinrong Gan. Using mixed methods to design service quality evaluation indicator system of railway container multimodal transport //Science Progress (IF 1.906 ) Pub Date: 2019-12-05, doi:10.1177/0036850419890491.

Національна Транспортна Стратегія України до 2030 року http://publications.chamber.ua/2017/Infrastructure/UDD/National_Transport_Strategy_2030.pdf.

План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом http://eu-ua.org/plan-zakhodiv-z-vykonannia-uhody.

Україна – «сіра» зона в міжнародній мережі контейнерних перевезень https://www.railinsider.com.ua/ukrayina-sira-zona-v-mizhnarodnij-m/

Official site of "Ukrainian Railways" https://www.uz.gov.ua/

Official site of State Statistics Service of Ukraine URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Official site of Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine URL: https://www.me.gov.ua//.

Висновок на предмет відповідності праву ЄС проекту Закону України "Про мультимодальні перевезення" (реєстр. N 2685 від 27.12.2019) https://ips.ligazakon.net/document/XI01075K?an=1

White Paper. Directions in the Common European Transport Area — Towards a competitive and resource efficient transportation system. EN Brussels, 03.28.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.dublinport.ie/fileadmin/user_upload/documents/ Euro pean_Commission- _White_Paper_-_R oadmap_to_a_single_European_Transport_Area.pdf.

European Commission (2011). Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transportation system [White paper]. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Region COM(2011) 144 final, 28.03.2011, Brussels. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f92333f7-da0d-4fd6-9e62-389b0526e2ac/language-en.

Контейнерні перевезення: переваги та недоліки. Вісник. Офіційно про податки. 21.12.2019 р. № 47-48. C.47-50. http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4379/ 1/4212_IR.pdf.

EcoTransIT World (2019). Ecological Transport Information Tool for Worldwide: Transports Methodology Report. Short version. https://www.ecotransit.org/ download/EcoTransIT_World_Methodology_Short Version_2019.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Транспорт, транспортні технології