АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ГАЗОТУРБІННОЇ УСТАНОВКИ

Автор(и)

  • Лариса Волянська Національний авіаційний університет
  • Марина Пікуль Національний авіаційний університет
  • Володимир Отрощенко Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2310-5461.51.15996

Ключові слова:

газова турбіна, підвищення ефективності, утилізація тепла, регенерація, охолодження повітря

Анотація

Перспективним напрямком розвитку енергетики є застосування енергозберігаючих технологій на базі газотурбінних установок, що дозволяють істотно підвищити ефективність використання органічного палива. Одним з перспективних способів поліпшення паливної ефективності газотурбінних установок є застосування складних термодинамічних циклів. У статті наведено дослідження підвищення економічності газотурбінних установок шляхом удосконалення їх теплових і технологічних схем. Розглянуто схеми з проміжним охолодженням в процесі стискування повітря і з регенерацією тепла вихлопних газів. У статті розглядається задача оптимізації та вибору раціональних параметрів робочого процесу газотурбінної установки. Комплексна оптимізація параметрів термодинамічного циклу газотурбінної установки, таких як температура газу перед турбіною, ступінь підвищення тиску в компресорі, а також параметрів, що визначають робочий процес додаткових вузлів установки грає важливу роль для підвищення її ефективності. Як об'єкт дослідження було обрано газотурбінний привід АІ–336–1/2–10, призначений для приводу газоперекачувальних агрегатів та інших промислових установок потужністю 10 МВт.Вибір параметрів робочого процесу, що забезпечують максимальну ефективність, є основним завданням при проектуванні двигунів зі складними циклами.Наведено результати чисельного дослідження впливу основних параметрів робочого процесу установки на ефективність, проаналізовано вплив ступеня підвищення тиску і максимальної температури циклу на параметри циклу. Проведено порівняння значень оптимального ступеня підвищення тиску та ефективного ККД з оптимальним ступенем підвищення тиску за питомою ефективною роботою для циклів простої схеми і складного.Показано, що за рахунок багатоступінчастого стискування з проміжним охолодженням і регенерацією вихлопних газів можна досягти високих значень ефективного ККД, які для газотурбінної установки простої схеми можна отримати тільки при високих параметрах циклу

Біографії авторів

Лариса Волянська, Національний авіаційний університет

Кандидат технічних наук, професор кафедри авіаційних двигунів, Національний авіаційний університет, Київ, Україна.   

Основні напрямки наукових досліджень – удосконалення циклів ГТД з метою покращення їх ефективності. 

Марина Пікуль, Національний авіаційний університет

Студентка 5 курсу спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка», спеціалізації «Енергетичний менеджмент» Аерокосмічного факультету Національного авіаційного університету, Київ, Україна. Наукові інтереси: енергетика

 

Володимир Отрощенко , Національний авіаційний університет

студент 5 курсу спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», спеціалізації «Газотурбінні установки та компресорні станції» Аерокосмічного факультету Національного авіаційного університету, Київ, Україна. Наукові інтереси: підвищення ефективності роботи газотурбінних установок

Посилання

Тарелин, А. А., Коваль, В. А., & Ковалева, Е. А. (2009) Оценка эффективных путей развития отечественных приводных двигателей для газотранспортной системы// Восточно–Европейский журнал передовых технологий. 4 (40), 4–8.

Кузьмичёв В.С., Омар Х.Х., Ткаченко А.Ю. (2018) Способ повышения эффективности газотурбинных двигателей для наземного применения за счет регенерации тепла. Вестник Московского авиационного института. Т. 25. № 4. С. 133–141.

Bontempo R., Manna M. (2019). Efficiency optimization of advanced gas turbine recuperative–cycles// Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy. DOI: 10.1177/0957650919875909.

Манушин Э.А., Мельников А.И. (2019) Применение воздушных турбинных теплоутилизирующих установок для модернизации газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом// Известия высших учебных заведений. Машиностроение. #7(712). DOI: 10.18698/0536–1044–2019–7–47–58.

Моляков, В. Д., & Тумашев, Р. З. (2012). Обоснование схем и параметров высокоэффективных газотурбинных установок для малой энергетики// Известия высших учебных заведений. Машиностроение. (10), 52–58.

Охотин, В.С. (1984) Циклы газотурбинных и парогазовых установок. – М.: МЭИ. –52 с.

Романов, В. В., Спицын, В. Е., Боцула, А. Л., Мовчан, С. Н., & Чобенко, В. Н. (2009). Особенности создания газотурбинной установки регенеративного цикла для ГПА// Восточно–Европейский журнал передовых технологий, 4 (4 (40)), 16–20. DOI: org/10.15587/1729–4061.2009.20953.

Борщанский В.М. (2005) Исследования и разработки ЦИАМ по повышению эффективности ГТУ// Конверсия в машиностроении: Москва. – № 4–5, С.32–38.

Смирнов А. И., Богатова Т. Ф. (2017) Влияние степени повышения давления на эффективность ГТУ и ПГУ / Труды второй научно–технической конференции молодых ученых Уральского энергетического института. Екатеринбург: УрФУ, С. 51–54.

Sharma A.K., Singhania A., Kumar A., Roy R., Mandal B. K. (2017) Improvement of Gas Turbine Power Plant Performance. A Review// International Journal of Innovative Research in Engineering and Management. 4(3), pp. 658–663.

Иванов В. А. (2006) Оптимизация цикла газотурбинных установок: моногр. – Пермь: Изд–во ПГТУ, 112 с.

Иванов, В. А. (2012). Повышение эффективности стационарных и судовых газотурбинных установок// Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология, (2), 76–80.

Терещенко Ю.М., Волянская Л.Г., Кулик Н.С., Панин В.В. (2005) Теория авиационных газотурбинных двигателей. – К.: Книжкове вид–во НАУ. 500 c.

Цанев С. В., Буров В. Д., Ремезов А. (2006) Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций М.: Изд. дом МЭИ. 584 с

Иванов В.А., Ильин Р.А. (2014) Определение оптимальной степени повышения давления в газотурбинных установках // Вестн. Астраханского ГТУ. Сер.: Морская техника и технология. № 4. С. 81 – 85.

Цанев С.В., Буров В, Д., Пустовалов П.А. (2010) К вопросу о карнотизации цикла Брайтона энергетических газотурбинных установок // Энергосбережение и водоподготовка. №6. c. 2–6.

Омар Х.Х., Кузьмичев В.С., Ткаченко А.Ю. (2020) Повышение эффективности авиационных двухконтурных турбореактивных двигателей за счёт применения интеркулера и рекуператора // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. Т. 19, No 3. С. 85–99. https://doi.org/10.18287/2541–7533–2020–19–3–85–99

Gvozdetskyi І. І., Volianska L. G., Mohammad Fakhar. (2019) Gas turbine plant on the basis of the converted aero engine with regeneration// Наукоємні технології. – Київ: НАУ. №2(42), C. 270 –279.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Транспорт, транспортні технології