ДОСТУПНІСТЬ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Автор(и)

  • Анастасія Сергіївна Сахненко Національний університет харчових технологій

Ключові слова:

доступність, продукти харчування, продовольча безпека, принципи, споживчий кошик

Анотація

В статті основа увага приділяється доступності харчових продуктів, яка повністю залежить від держаної політики. При цьому доступність розглядається з точки зору фізичної достатності та економічної доступності, що є актуальним в сучасних умовах розвитку України. Саме така спрямованість обумовлена низьким рівнем життя населення, значним падінням рівня здоров’я нації, кризовими демографічними та політичними процесами.

Біографія автора

Анастасія Сергіївна Сахненко, Національний університет харчових технологій

aспірант кафедри менеджменту НУХТ

Посилання

Кашенко О.Л. Екологічна складова національної продовольчої безпеки. – нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті / О.Л. Кашенко. – К.: ІАЕ, 2001. – С. 221-223.

The Economist Intelligence Unit: [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.economist.com

Державний комітет статистики України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Україна у цифрах: 2012 рік. Статистичний збірник. За редакцією О.Г. Осауленка. – К.: Державна служба статистики України. – 2013. – 248 с.

Витрати і ресурси домогосподарств України у 2012 році. Статистичний збірник – К.: Державна служба статистики України. – 2013. – 377 с.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fao.org/home/ru

Постанова від 14 квітня 2000 р. № 656 київ Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua

Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1284-12

Опубліковано

2015-02-12

Номер

Розділ

Статьи