СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ТРАНСПОРТНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор(и)

  • Є. М. Сич Національний авіаційний університет
  • М. М. Андрієнко Національний авіаційний університет

Ключові слова:

контейнерні перевезення, показники, ефективність, клієнти, сервісне обслуговування,

Анотація

Стаття визначає систему оцінки діяльності центру транспортного сервісу, який здійснює контейнерні перевезення територією України та за кордоном. Система показників складається з основних чотирьох груп: загальна ефективність, ефективність роботи з клієнтами, ефективність забезпечення внутрішніх процесів та ефективність використання трудових ресурсів.

Посилання

Андрєєва М. В. Система збалансованих показників, як сучасний інструмент стратегічного аналізу і управління / М. В. Андрєєва // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДАЗТ. – 2004. – № 7. – С. 48.

Андрієнко М. М. Комплексна оцінка якісної доставки контейнеропридатних вантажів / М. М. Андрієнко // Теорія і практика сучасної економіки: матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси.: Вид-во ЧДТУ, 2006. – С. 78–80.

Балака Є. І. Критерій визначення ефективності функціонування різних транспортних систем перевезень в умовах ринку / Є І. Балака, В. Ю. Креймер, Н. М. Колеснікова // Залізничний транспорт України. – 1998. – № 2–3. – С. 7–8.

Грабоедов В. В. Сбалансированная система показателей эффективности управления работой предприятий железнодорожного транспорта / В. В. Грабоедов, В. Г. Карчик // Экономика железных дорог. – 2006. – № 1. – С. 43–53.

Пилипенко Е. Б. Совершенствование методов маркетинговой деятельности по грузовым перевозкам железной дороги: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 „Экономика и управление народным хозяйством” / Е. Б. Пилипенко – М., 2003. – 24 с.

Сич Є. М. Економічні аспекти контейнерно-контрейлерного обслуговування клієнтури залізничного транспорту [ монографія ]/ Є. М. Сич, Н. І. Богомолова, М. М. Андрієнко, В. М. Кислий – К.: “Видавництво “Логос”, 2007. – 392 с.

Смирницкий Е. К. Экономические показатели бизнеса / Е. К. Смирницкий – М.: Экзамен, 2002. – 512 с.

Опубліковано

2013-06-03

Номер

Розділ

Статьи