Проблеми та перспективи автоматизації діяльності планово-виробничої служби у наукових та навчальних установах України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2073-4751.70.16848

Анотація

Розглянуто та проведено аналіз проблем та особливостей адміністративно-управлінської діяльності у наукових та навчальних установах  України. Запропонована формалізація та уніфікація базових функцій планово-виробничої служби. З метою підтвердження проведених досліджень, а також наявною необхідністю автоматизації таких процесів було виконано проектування, розробка, апробація та практична реалізація єдиного програмного комплексу з автоматизації виконання основного функціоналу служб адміністративно-управлінської діяльності взагалі і зокрема планово-виробничої служби. Висвітлені особливості структурно-модульної організації означеного комплексу. Доведено ефективність створення та практичного використання дружнього для користувача інтерфейсу, який суттєво спрощує і уніфікує їх роботу з системою.

Завдяки комплексному підходу, який дозволяє спільно використовувати єдину інформаційну базу даних, спільних міжслужбових операцій, інтелектуального інтерфейсного сервісу та додаткового інструментарію з моделювання, доведено її практична ефективність.

Розглянуто перспективні напрями подальшого розвитку системи завдяки можливостям застосування хмарних технологій.

Посилання

Безверхня Ю.В. Проблеми та перспективи автоматизації управлінського обліку /Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – № 1(29). – 2015. – С. 192-197.

Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Г.Г. Кірейцев та ін.; під ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Ж.: ПП «Рута», 2003. – 726 с.

Андрусяк В.М. Управлінський облік як система бухгалтерського обліку / В.М. Андрусяк // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 3(69). – С. 3-9.

Booch G., Maksimchuk R.A., Engle M.W., Young B.J., Conallen J., Houston K.A. Object-Oriented Analysis and Design with Applications, 3rd edition. – 2007. – 720 p.

Silberschatz, Abraham; Sudarshan, S. Database system concepts (6th edition). – New York: McGraw-Hill, 2011. – 1376 p.

Вишневецька В.П. Хмарні технології: [навч. посіб. / уклад.]. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 159 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

Статті