Контекст та інтегрована знання-орієнтована підтримка прийняття рішень

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2073-4751.67.16205

Ключові слова:

інтегрована знання-орієнтована підтримка, система підтримки прийняття рішень, контекст, трансдисциплінарність, онтологія

Анотація

Сучасні розв’язки прикладних задач є результатом поєднання та інтеграції знань. Об’єднання знань є базою для кращого розуміння сутності процесів та генерації ідей щодо розв’язання множин взаємозв’язаних задач з різних предметних областей. Кожна з таких задач має свої специфічні характеристики пов’язані з різноманітністю, багатовимірністю, багаторівневістю знань.

У багатьох знання-орієнтованих ситуаціях фахівці часто використовують велику кількість специфічних знань і це визначає необхідність побудови моделі для спільного розуміння поставленого завдання, яке часто не існує заздалегідь, але розвивається поетапно та спільно в процесі пошуку рішень.

Метою дослідження є представлення трансдисциплінарної та контекстно-орієнтованої моделі підтримки прийняття рішень. В роботі показано, що трансдисциплінарність дозволяє розглядати процес прийняття рішень з врахуванням міждисциплінарних відносин всередині системи прийняття рішень без жорстких кордонів між відповідними дисциплінами або проблемними областями.

Показана актуальність використання підходу до прийняття рішень, що базується на міждисциплінарності, мультидисциплінарності та трансдисциплінарності і контексту. Визначаються вимоги до інтегрованої підтримки прийняття рішень.

Представлені інтегровані технології, що визначаються через між- /мульти- /транс- дисциплінарності. Визначена контекстна онтологія та її складові.

При цьому використання контексту та контекстної онтології дозволяє, не впливаючи безпосередньо на логічний висновок, обмежитися тільки значущими для даного контексту правилами/процедурами. Представлена онтологія шарів, яка забезпечує поняття та конструкції, щоб визначити, зрозуміти, структурувати та представити статичні та динамічні особливості представлення процесу прийняття рішень в розрізі чотирьох шарів: проблема, модель, метод та реалізація. Представлена онтологія точок зору, яка забезпечує поняття та конструкції для того, щоб визначити, зрозуміти, структурувати та представити сутності з множини визначених точок зору (ракурсів, перспектив).

Посилання

Палагин А.В. Трансдисциплинарность, информатика и развитие современной цивилизации // Вісник НАН України. – 2014. – № 7 – C. 25-33.

Nicolescu B. Transdisciplinarity. Theory and Practice. – Cresskill, NJ: Hampton Press, 2008. – 320 p.

Piaget J. The epistemology of inter-disciplinary relationships // In Briggs A et al., editors. Interdisciplinarity. Problems of teaching and research in Universities. – Paris: OECD, 1972. – P. 127-139.

Hinton A. Understanding Context: Environment, Language, and Information Architecture // Sebastopol, CA: O’Reilly Media, Inc. – 2014. – 440 p.

Lawrence R., Despres C. Futures of Trandsciplinarity // Futures. – 2004. – P. 397-405.

Чаплінський Ю.П. Онтологічні складові підтримки прийняття управлінських рішень // Наукові праці НУХТ. – 2013. – № 48. – С. 65-68.

Bazire M. Understanding Context Before Using it / M. Bazire, P. Brézillon // In: Dey, A. et al. (eds.) CONTEXT 2005, LNAI 3554. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. – 2005. – P. 29-40.

Чаплінський Ю.П. Онтологія та контекст при розв’язанні прикладних задач прийняття рішень / Ю.П. Чаплінський, О.В. Субботіна // Штучний інтелект. – 2016. – № 2. – С. 147-155.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-12

Номер

Розділ

Статті