АНАЛІЗ ЗАСОБІВ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • О. І. Давлет’янц НАУ
  • О. М. Найда НАУ

Анотація

Проведено огляд й надані порівняльні характеристики технічних засобів реєст­рації сигналів в системах управління. Сформульовані пропозиції щодо вдоскона­лення засобів реєстрацій інформації

Біографія автора

О. І. Давлет’янц , НАУ

д.т.н.

Посилання

«Автоматическая регистрация и учет телефонных переговоров». «Служба безопасности» 6/98.

«Новая технология телефонного общения. Запись персональных переговоров», «Служба безопасности» 7-8/98.

«Компьютерная телефония ...без компьютера?». «Связь» 3/98.

Стил Р. Принципы дельта-модуляции: Пер. с англ. / Под ред. В.В. Маркова. -М.: Связь, 1979.-368 с.

Орищеико В. И., Санников В. Г., Свириденко В. А. Сжатие данных в системах сбора и передачи информации / Под ред. В. А. Свириденко. - М.: Радио и связь, 1985. - 184 с.

Мастрюков Д. Алгоритмы сжатия информации. Часть 1. Сжатие по Хаффмену // Монитор. - 1993. - №7-8 - С. 14-25.

Давлетъянц А. И., Коломиец А. В., Найда А. Н. Результаты аналитического и экспериментального исследований эффективности алгоритма сжатия речевого сигнала, использующего принцип поразрядного кодирования. Защита информации: Сб. науч. тр. - К.: НАУ, 2002. Вып. 2. - С.68-75.

Шелухин О. И., Лукъянцев Н. Ф. Цифровая обработка и передача речи./под ред. Шелухина О. И. - М.: Радио и связь, 2000. - 456 с.

http://www.mp3tech.org/

Давлетъянц А. А. Адаптивный алгоритм сжатия речевых сигналов. Захист інформації: Науково-технічний журнал. - К.:НАУ, 2003, Вып.2. - С.46-52.

Давлетъянц А. А., Давлетъянц А. И. Алгоритмы сжатия речевых сигналов и результаты оценки их эффективности. Електроніка та системи управління: Наукове видання - К.:НАУ, 2004, Вып.1. - С. 38-42

Новиков И. Я., Стечкин С. Б. Основы теории всплесков // Успехи математических наук. 1998. Т. 53. №6 (324). 53-128 с.

Beletskyi A. Yu., Beletskyi А. А., Davletyants A. A. Fast transformation algorithms of Haar. Вісник - К.:НАУ, 2003, Вип. 2. - С.14-17.

С. Cattani, М. Pecoraro Nonlinear differential equations in wavelet bases. Акустичний вісник. HAH (Том 3, №4).- Київ, 2000. C.4-10.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1126 від 08.10.97 року про концепцію технічного захисту інформації в Україні

Рибальський О. В. Перевірка автентичності фонограм при проведенні судово-акустичної експертизи, як однієї із складових інформаційної безпеки держави // Захист інформації : Науково-технічний журнал. - К.: НАУ, 2003, Вип..2 - С.24-31

http://www.upsvstems.com.ua/ ЗВІТ дослідження запису мовленнєвого сигналу, зафіксованого на телефонному інтелектуальному терміналі «ТРИТОН-2», на придатність для проведення ідентифікаційних досліджень методами інструментального аналізу. Відділ фоноскопічних досліджень ЦКД при ЕКУ МВС України

http://brandcenter.ru/category/cac02091 .htm

http://securitv.ami.ua/svssec/rtiap/mars el.html

http://das.kiev.ua/Digital dv24.htm

http://www.logiphone.kz/index.php?pg=2&lang=rus&tov=69

http://www.logger.com.ua/voicerecording/products/paitner911fs/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті