АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТА СУПРОВОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В. П. Бочарніков ННДЦМО
  • Ю.В. Яцишин НАДГІС

Анотація

Запропоновано підхід щодо інформаційно-аналітичного забезпечення формування та супроводу державних цільових програмам, що базується на теорії нечітких мір і нечітко- інтегрального числення, і дозволяє створювати моделі нечітких процесів, враховуючи різного роду невизначеності.

Біографії авторів

В. П. Бочарніков, ННДЦМО

д. т. н.

Ю.В. Яцишин, НАДГІС

к. ф.-м. н.

Посилання

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / Авт. кол.: А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.: Нац. ін-т стратег, дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. -К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. -416 с.

Закон України «Про державні цільові програми» № 1621-IV від 18.03.2004

Управління проектами Р. Б. Тян, Б. І. Холод, В. А. Ткаченко Підручник -К.: Центр навчальної літератури, 2004, -224 с.

Бочарников В. П. Fuzzy Technology: математические основы. Практика моделирования в экономике. -Санкт-Петербург: «Наука» РАН, 2001. - 328 с.

Бочарников В.П. Fuzzy Technology: модальность и принятие решения в маркетинговых коммуникациях. -К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. - 224 с.

Бочарников В.П., Свешников С.В. Fuzzy Technology: основы моделирования и решения экспертно-аналитических задач. -К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. - 296 с.

Лысенко Ю. Г. и др. Модели управления проектами в нестабильной экономической среде/ Белый А. П., Гнатушенко В. В., Левицкий С. И., Руденская В. В., Слепцов А. И., Стасюк В.П., Тыщук Т. А., Черкасова Т. А. - Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті