РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 125 «КІБЕРБЕЗПЕКА» В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ КІБЕРЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олександр Потій Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України https://orcid.org/0000-0002-2366-0541
  • Олександр Бакалинський Департамент кіберзахисту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-мації України https://orcid.org/0000-0001-9712-2036
  • Данило Мялковський Департамент кіберзахисту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-мації України https://orcid.org/0000-0002-8246-8437
  • Денис Верба кафедра економічної теорії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-8712-4027

DOI:

https://doi.org/10.18372/2225-5036.27.16511

Ключові слова:

кібербезпека, підготовка фахівців, забезпеченість викладацькими кадрами, регіональна структура, ефективність кіберзахисту

Анотація

Стаття присвячена оцінці характеристик регіональної структури підготовки кадрів за 125-ою спеціальністю «Кібербезпека» в контексті співвідношення наявного ресурсного потенціалу ЗВО й масштабів підготовки фахівців з кібербезпеки в розрізі регіонів України. У фокусі уваги неоднорідність параметрів підготовки кадрів по різних регіонах, зокрема щодо забезпеченості освітнього процесу кадрами, рейтингу ЗВО та здатності випускаючих кафедр 125-ої спеціальності одержувати вигоди (поліпшення кадрового забезпечення освітнього процесу) від великого масштабу діяльності ЗВО. Для одержання агрегованих регіональних показників використано метод аналітичного групування, а для забезпечення зіставності показників різних ЗВО і регіонів – методи нормування та розрахунку агрегованих характеристик масштабів підготовки кадрів за 125-ою спеціальністю «Кібербезпека» й позицій ЗВО регіону в консолідованому рейтингу ЗВО України. Виявлені ознаки наявності інституціональних перешкод для поліпшення кадрового забезпечення 125-тої спеціальності завдяки більшому масштабу діяльності ЗВО, а також ознаки недовикористання наявного потенціалу ЗВО східного регіону щодо підготовки бакалаврів та магістрів за 125-ою спеціальністю. Водночас спостерігається надмірно інтенсивне використання меншого за обсягами потенціалу ЗВО південного регіону, що може трактуватись на користь необхідності раціоналізації розподілу обсягів державного замовлення на підготовку фахівців 125-ої спеціальності. Виявлені ознаки високої готовності ЗВО східного регіону для розширення масштабів підготовки та ефективної участі в державних програмах розвитку освіти за 125-ою спеціальністю.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-26

Номер

Розділ

Організаційно-правові питання безпеки інформації