Тенденції розвитку сучасного кіберпростору та його захищеності в умовах інформаційного протиборства

Автор(и)

  • Юлія Миколаївна Ткач

DOI:

https://doi.org/10.18372/2225-5036.26.14967

Ключові слова:

інформаційне протиборство, інформаційний простір, кіберпростір, кібербезпека, інформаційна безпека

Анотація

У статті розглянуто актуальне питання формування кіберпростору та особливості його захисту. Визначено тенденції його розвитку в умовах інформаційного протиборства, а саме: інформаційна безпека напряму залежить від кібербезпеки, тобто політики безпеки, що реалізується у кіберпросторі; кіберпростір поступово перетворюється у п'ятий театр військових дій; для забезпечення переваги у кіберпросторі провідні країни світу починають формувати військово-мережевий комплекс; проблеми інформаційної безпеки у кіберпросторі та формування військово-мережевого комплексу приводять до перерозподілу повноважень існуючих гравців в сфері захисту інформації; надання послуг із захисту інформації у кіберпросторі стає новим видом бізнесу. Зроблено висновок, що в умовах, що сьогодні склались, тобто інформаційного протиборства, принципове значення має підтримка розробки і виробництва в Україні конкурентних інформаційно-комунікаційних засобів (у тому числі, з використанням вітчизняної мікроелектроніки, яку потрібно відновити та розвивати) та програмного забезпечення в інтересах українських користувачів, а також застосування таких засобів в Україні, і передусім, в оборонному комплексі і на об'єктах критичної цивільної інфраструктури, з метою протидії інформаційним впливам.

Посилання

Cyber Space Policy Review: Assuring a Trusted and Resilient Information and Communications Infrastructure. — Washington D.C.: The White House, 2009.

Informational Strategy for Cyberspace: Prosperity, Security, and Openness in a Networked World. — Washington D.C.: The White House, 2011.

Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace. — Washington D.C.: U.S. Department of Defense, 2011.

AFDD 3-12. Cyberspace Operations. — USAF, 2010. — 60 p.

AFDD 3-13. Information Operations. — USAF, 2011. — 65 p.

AFPD 10-7. Information Operations. — USAF, 2006. — 29 p.

DoDD 3600.1. Information Operations. — US DoD, 2013. — 12 p

Стандарт ISO/IEC 27032:2012. Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Керівні вказівки по забезпеченню кібербезпеки. 2012.

Стандарт ITU-T X.1205:2008. Огляд кібербезпеки. 2008. — Женева: МСЭ-Т, 2008. — 162 с. — URL: www.itu.int/ITU-T.

Безпека в електрозв'язку та інформаційних технологіях. Огляд змісту та застосування діючих Рекомендацій МСЭ-Т для забезпечення захищеного електрозв'язку. — Женева: МСЭ-Т, 2009. — 162 с. — URL: www.itu.int/ITU-T.

JP 3-13. Information Operations. — US Joint Chiefs of Staff, 2012. — 69 p.

JP 3-13.1. Electronic Warfare. — US Joint Chiefs of Staff, 2007. — 115 p.

Воєнно-промисловий комплекс // https://uk.wikipedia.org/wiki/Воєнно-промисловий комплекс.

Интернет как оружие. Что скрывает Google, Tor и ЦРУ / Левин Яша; Пер.с англ. - М.: Индивидуум, 2019. - 360 с.

Кибервойн@: Пятый театр военных действий / Шейн Харис; Пер.с англ. - М.: Альпина нон-фикшин, 2020. - 390 с.

Информационное противоборство в современных условиях: [монография] / Л.Г.Пирцхалава, В.А.Хорошко, Ю.Е.Хохлачова, М.Е.Шелест / Под ред. профессора В.А. Хорошко. - К.: ЦП "Компринт", 2019. - 226 с.

Ткач Ю.М. Захищене інформаційне середовище / Карпінський М., Ткач Ю., Усов Я. // ITSec: Безпека інформаційних технологій: ІХ міжнародна науково-технічна конференція, 22-27 березня 2019 р. – К.: НАУ, 2019. – стор. 45-46.

Ткач Ю.Н. О развитии киберпространства и его защищенности / Ткач Ю.Н., Шелест М.Е., Карпинський М.П. // І міжнародна науково-практична конференція «Безпека ресурсів інформаційних систем» (Information Systems of Security Resources), Чернігів, 16-17 квітня 2020 р. – Чернігів, 2020. - стор.103-105.

Фурашев В.М. Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна безпека: сутність, визначення, відмінності / Інформація і право, №2(5)/2012, с.162-169.

Номер

Розділ

Кібербезпека та захист критичної інформаційної інфраструктури