ПІДХІД ДО ВЕРИФІКАЦІЇ АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • Олена Вікторінв Чебанюк Національний авіаційний університет
  • Поваляєв Дмитро Національний авіаційний університет

Ключові слова:

Дерево абстрактних синтаксисів (AST), архітектура програмного забезпечення, SOLID принципи проектування, діаграма класів, обмін метаданими XML (XMI), мова обмеження об’єктів (OCL), запит LINQ

Анотація

Верифікація є дуже важливою частиною проектування архітектури програмного забезпечення. У підході AGILE архітектурні рішення представлені у вигляді статичних програмних моделей, а саме діаграм UML.

У роботі запропоновано аналітичні основи верифікації діаграм класів на основі предикатної логіки. Це дослідження продовжується тут, пропонуючи запити LINQ для визначення взаємозв’язку між елементами діаграми класів.

Підхід, запропонований у цій роботі, заснований на автоматичному синтаксичному аналізі файлу діаграми класів XMI, використовуючи запропоновані запити LINQ для кожного принципу проектування SOLID.

Біографії авторів

Олена Вікторінв Чебанюк, Національний авіаційний університет

К.т.н., доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення

Поваляєв Дмитро, Національний авіаційний університет

Студент 4 курсу Національного авіаційного університету

Посилання

Architecture-Driven Modernization (ADM): Abstract Syntax Tree Metamodel™ (ASTM) [Electronic resource] – Access mode: http://www.omg.org/spec/ASTM/1.0

Action Language For Foundational UML, Version 1.1. [Electronic resource] – Access mode: http://www.omg.org/spec/ALF/1.1/

Chebanyuk E., Markov K. An Approach to Class Diagrams Verification According to SOLID Design Principles. In Proceedings of the 4th International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development – Vol. 1: MODELSWARD. – 2016. – P. 435-441. DOI: 10.5220/0005830104350441 [Electronic resource] – Access mode: http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/PublicationsDetail.aspx?ID=HASwCJGMcXc=&t=1

Chebanyuk E., Shestakov K. An Approach for Design of Architectural Solutions Based on Software Model-To-Model Transformation. // International Journal «Information Theories and Applications» – Vol. 24. – 2017. – Р. 60-84.

Eclipce desctip IDE [Electronic resource] – Access mode: https://eclipse.org/ide/

IBM, Rational software architect designer [Electronic resource] – Access mode: http://www-03.ibm.com/software/products/ru/ratsadesigner

Object Constraint Language Version 2.4 OMG standard [Electronic resource] – Access mode: http://www.omg.org/spec/OCL/2.4/PDF

Papyrus, 2012. [Electronic resource] – Access mode: www.papyrusuml.org.

Unified Modeling Language (UML), 2011. [Electronic resource] – Access mode: http://www.omg.org/spec/UML/2.3/

XML Metadata Interchange, [Electronic resource] – Access mode http://www.omg.org/spec/XMI/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ