Announcements

Журнал перейменовано у "Досягнення авіаційно-космічної технології"

 

Рішенням Вченої ради НАУ з 2021 року науковий журнал "Вісник Національного авіаційного університету" перейменовано на "Досягнення авіаційно-космічної технології"