About the Journal

Галузь та проблематика

Мова видання: англійська.

Тематична спрямованість журналу:

АЕРОКОСМІЧНІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ:

 • авіоніка;
  • автоматизовані системи управління;
  • аеронавігаційне обслуговування польотів;
  • безпека авіації;
  • системи зв'язку, навігації та спостереження.

СУЧАСНІ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ:

 • авіаційні двигуни;
  • аеродинаміка;
  • обслуговування авіаційної техніки;
  • міцність та ресурс;
  • матеріалознавство та триботехнології.

АЕРОПОРТИ ТА ЇХ ІНФРАСТРУКТУРА:

 • аеропорти;
  • промислове та цивільне будівництво.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:

 • інформаційно-вимірювальні системи;
  • інформаційно-комп'ютерні технології;
  • обробка сигналів.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ХІМОТОЛОГІЯ:

 • хімічні науки;
  • хімотологія.

БІОТЕХНОЛОГІЇ

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:

 • економіка та управляння авіатранспортними підприємствами;
  • інноваційно-інвестиційна діяльність на транспорті;
  • економіка, менеджмент, маркетинг, підприємництво;
  • світове господарство та міжнародні економічні відносини;
  • організація авіаційних перевезень.

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

ПРАВО

Процес рецензування

Процес публікації в науковому журналі «Досягнення авіаційно-космічної технології»

У науковому журналі «Досягнення авіаційно-космічної технології» публікації підлягають тільки оригінальні статті, що раніше не видавалися в інших виданнях.

Поданий автором письмового наукового твору (статті) матеріал має відповідати тематиці журналу й вимогам до опублікування статті.

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» оцінює рукописи за їх інтелектуальним змістом незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора письмового наукового твору (статті).

Якщо автори письмового наукового твору (статті) використовували роботи та/або вислови інших людей, вони повинні бути належним чином оформлені.

Видання чужої статті за власну, копіювання або перефразування значної частини чужого тексту (без зазначення авторства), присвоювання результатів досліджень, проведених іншими, розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Науковий журнал «Досягнення авіаційно-космічної технології» використовує Систему керування публікацією журналів Open Journal System для забезпечення контролю за поданням матеріалів і процесом рецензування. Ця система дозволяє авторам письмового наукового твору (статті) подавати свої рукописи, відгуки Редакційної колегії он-лайн для подальшого процесу роботи.

Після подачі статті можна відслідковувати весь процес рецензування та підготовки статті до друку в особистому кабінеті автора.

 

Переваги авторів письмового наукового твору (статті)

Національний авіаційний університет як видавець наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології»  докладає всіх зусиль для захисту авторських прав.

Науковий журнал «Досягнення авіаційно-космічної технології» пропонує авторам письмового наукового твору (статті) ліберальну політику авторського права. До головних переваг публікації у журналі «Досягнення авіаційно-космічної технології» можна віднести такі:

–     автори самостійно завантажують свої рукописи, використовуючи доступний інтерфейс платформи;

–     усі подані рукописи та опубліковані статті архівуються на сайті журналу;

–     у процесі видавництва система автоматично відслідковує і зберігає датовані записи про кількість завантажених файлів, показник прийнятих/відхилених статей, усі виконані над поданням дії і винесені редакційні рішення;

–     процес рецензування максимально автоматизований та неупереджений: база даних системи зберігає інформацію про сферу наукових інтересів кожного рецензента та контактну інформацію;

–     автоматизовано процес розсилки електронних листів користувачам на кожному етапі редакційного процесу;

–     система, що використовується для редагування журналу, надає змогу здійснювати процес подання твору (статті) дистанційно через мережу Internet, залучаючи редакторів, рецензентів та авторів з інших країн;

–     система підтримує публікацію статей в різноманітних форматах (html, pdf, mp3);

–     підтримка простих мультимедійних компонентів та повнокольорової графіки, реалізація яких є недоступною в паперовому форматі, успішно реалізується в електронній версії журналу ««Досягнення авіаційно-космічної технології»»;

–     інструменти читання (Reading Tools) включають посилання на додаткову інформацію про автора (e-mail адресу), забезпечують RSS-feed та пошук подібного матеріалу на сайті.

У розділі “Про видавничу систему” можна ознайомитися з процесом публікації в журналі «Досягнення авіаційно-космічної технології» http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/about/aboutThisPublishingSystem .

Пошук наукового журналу

Науковий журнал «Досягнення авіаційно-космічної технології» публікує 4 періодичних видання щорічно за напрямами:

–     аерокосмічні системи моніторингу та керування;

–     сучасні авіаційно-космічні технології;

–     аеропорти та їх інфраструктура;

–     інформаційні технології;

–     охорона навколишнього середовища;

–     хімічні технології;

–     хімотологія та хімічні технології паливно-мастильних матеріалів;

–     біотехнології;

-      транспортні технології;

–     стратегія економічного розвитку;

–     професійна освіта.

-     право

Під час вибору розділу наукового журналу, який відповідає сфері дослідження, автор письмового наукового твору (статті) повинен:

–     переконатися, що стаття відповідає цілям і можливостям наукового журналу;

–     пам’ятати, що одночасно не дозволяється подавати твір (статтю) до розгляду більше, ніж в один журнал;

–       продивитися вимоги щодо оформлення статей, графіків, мови й обсягу  статті.

Підготовка письмового наукового твору (статті)

Дотримування вимог для авторів письмового наукового твору (статті) є необхідною складовою під час оформлення статей до публікації.

Вимоги для авторів письмового наукового твору (статті) можна знайти на сайті журналу за адресою http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/about/submissions#onlineSubmissions На сторінці подано:

–     правила оформлення матеріалів;

–     інформацію про структуру статті;

–     ключові слова;

–     вимоги до ілюстративних матеріалів;

–     етику;

–     конфлікти інтересів;

–     авторське право.

Система рецензування

Науковий журнал «Досягнення авіаційно-космічної технології» прагне до поліпшення послуг для авторів письмового наукового твору (статті), Редакційної колегії і рецензентів, розміщуючи свої публікації для доступу он-лайн:

- швидка реєстрація статей;

- оперативність розгляду і публікації;

- відстеження автором процесу публікації статті;

- відстеження цитування в он-лайн ресурсах;

- відстеження автором своїх наукометричних показників;

- отримання на кожному етапі рецензування та публікації повідомлень електронною поштою.

Науковий журнал має свою головну сторінку з посиланням «Надсилання статей» (http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/about/submissions#onlineSubmissions), яке приведе до сторінки «Нове подання», що призначена для створення і завантаження різних файлів.

Система автоматично перетворює вихідні файли статті у формат Adobe Acrobat PDF, який використовується в процесі рецензування.

Рецензування

Експертна оцінка є важливим компонентом формальної наукової комунікації та допомагає автору письмового наукового твору (статті) в поліпшенні його роботи.

Редакційна колегія наукового журналу  «Досягнення авіаційно-космічної технології» поділяє загальноприйняту точку зору, згідно з якою всі вчені, які бажають внести свій вклад в яку-небудь публікацію, зобов’язані найкращим чином виконати свої обов’язки рецензента.

Статті в науковому журналі ««Досягнення авіаційно-космічної технології» рецензуються незалежними визнаними експертами в своїх галузях.

Рецензенти призначаються відповідальним секретарем Редакційної колегії наукового журналу.

Рецензування має дві основні функції для підвищення якості наукових досліджень:

–     визначати достовірність, значущість і оригінальність статті;

–     пропонувати шляхи поліпшення публікацій.

Відгуки про наукові роботи повинні бути об’єктивними.

Особиста критика автора письмового наукового твору (статті) недоречна.

Рецензенти зобов’язані висловлювати свої погляди чітко й аргументовано.

Публікація досліджень з відкритим доступом

 

Для задоволення потреби забезпечити дослідженням легкий доступ і завантаження пропонується декілька відкритих доступів до публікацій.

Перевірка стану статті, яка надійшла для розгляду

 

Слідкувати за статусом статті в Системі редагування можна, використовуючи пароль, який отримується електронною поштою.

Стан роботи буде змінюватися протягом процесу рецензування за рубриками «В процесі розгляду», «Завершення розгляду», «Процес прийняття рішення», «Прийом матеріалів».

 

Перевірка стану прийнятої статті

Прийняті статті будуть опубліковані на сайті http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/ .

Відстежувати статті можна протягом усього процесу підготовки до друку.

Як тільки стаття буде прийнята, її статус можна перевірити в системі відстеження матеріалу в особистому кабінеті автора.

Копії матеріалів

Електронні копії у форматі PDF надходять електронною поштою після появи статті в мережі (з оплатою).

Для придбання примірника друкованого номеру наукового журналу необхідно звернутися до друкарні Національного авіаційного університету (координати).

Перевірити дату відправки можна, використовуючи опцію відстеження матеріалу.

Термін доставки залежить від місця призначення.

Вичитування тексту матеріалу

Верстку статті у вигляді DOC-файлу відправляють до автора письмового наукового твору (статті).

Досконале вичитування тексту матеріалу і чітке позначення поправок є  необхідними умовами якості статті.

Ретельне вичитування статті залежить виключно від відповідальності автора письмового наукового твору (статті).

Відзначте належним чином усі необхідні виправлення та переконайтеся, що в оригінальній копії немає помилок.

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» буде робити все можливе, щоб стаття була як найточніше виправлена і як найшвидше опублікована. Тому важливо, щоб усі поправки направлялися по єдиному каналу зв’язку.

Періодичність публікації

Терміни подання матеріалів:

Номер 1  (англійською мовою)

до 15 січня

Номер 2  (англійською мовою)

до 15 березня

Номер 3  (англійською мовою)

до 15 червня

Номер 4  (англійською мовою)

до 15 вересня

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Головний редактор: Луцький Максим Георгійович, Національний авіаційний університет,  Міністерство освіти та науки України, ректор, д-р техн.наук., проф.

Заступник головниого редактора: Харченко Володимир Петрович, Національний авіаційний університет,  Міністерство освіти та науки України, проректор з наукової роботи, д-р техн.наук., проф.

Відповідальний секретар: Авер'янова Юлія Анатоліївна, Національний авіаційний університет,  Міністерство освіти та науки України,  д-р техн. наук, доц.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Бєлятинський Андрій Олександрович, Національний авіаційний університет, завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, д-р техн.наук, проф.,  акад. Інженерної академії України,  чл.-кор. Транспортної академії України,  проф.

Бойченко Сергій Валерійович, Національний авіаційний університет, декан факультету Екологічної безпеки, інженерії та технологій, д-р техн.наук, проф.

Вишняков Юрій Муссович, Південний федеральний університет, декан факультету автоматики та обчислювальної техніки, д-р техн.наук, проф.

Вовк Оксана Олексіївна, Національний технічний університет України “Київський політехнічний університет”, професор кафедри екології, д-р техн.наук, проф.

Гринишин Олег Богданович, Інститут хімії та хімічних технологій Національний університет  “Львівська політехніка”, професор кафедри , д-р техн.наук, проф.

Данилов Олександр Михайлович, Всеросійський науково-дослідний інститут з переробки нафти,  РФ, зам. Генерального директора, д-р техн.наук, проф.

Дмитрієв Сергій Олексійович, Національний авіаційний університет,  Міністерство освіти та науки України, заступник директора Аерокосмічного наково-навчального інституту, д-р техн.наук., проф.

Завадскас Казимирас, Вільнюський технологічний університет,  Літва, проректор, д-р техн.наук., проф.

Зайченко Стефан Володимирович, Національний технічний університет України “Київський політехнічний університет”, професор кафедри , д-р техн.наук, проф.

Запорожець Олександр Іванович, Національний авіаційний університет,  Міністерство освіти та науки України, директор Інституту міського господарства, д-р техн.наук., проф.

Зубков Борис Васильович, Московський державний технічний університет цивільної авіації,  РФ, Декан механічного факультету,  завідувач кафедри безпеки польотів і життедіяльності, д-р техн.наук., проф.,  член-кореспондент Академії наук авіації та повітроплавання

Йозеф Заяк , Державне вище професійне училище,  Польща, ректор, д-р техн.наук., проф.

Каракос Хікмет, Анадолійський університет цивільної авіації,  Туреччина, Професор Школи цівільної авіації, д-р техн.наук., проф.

Конахович Георгій Філімонович, Національний авіаційний університет,  Міністерство освіти та науки України, завідувач кафедри телекомунікаційних систем, д-р техн.наук., проф.

Ларін Віталій Юрійович, Національний авіаційний університет, професор кафедри аеронавігаційних систем, д-р техн.наук., проф.

Ледовских Володимир Михайлович, Національний авіаційний університет,  Міністерство освіти та науки України, професор кафедри хімії і хімічної технології, д-р хім.наук., проф.

Лейда Казимир , Жешувський технологічний університет,  Польща, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння та транспорту, д-р техн.наук., проф.

Мак-Мілан Роберт, IEEE Fellow,  США, старший науковий співробітник Технологічного центру американської армії з космічної та ракетної оборони, д-р техн.наук, проф.

Мамедов Рахім, Азербайджанська Державна Нафтова Академія,  Азербайджан, завідувач кафедри інформаційно – вимірювальної та обчислювальної техніки, д-р техн.наук., проф.

Модельськи Йозеф, Варшавський технологічний університет (Політехніка Варшавська),  Польща, директор інституту радіоелектроніки та мультимедійних технологій, д-р техн.наук., академік Польської академії наук,  проф.

Паскаціо Віто, Партенопе університет,  Італія, завідувач кафедри машинобудівництва, д-р техн.наук., проф.

Прентковскіс Олегас, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса,  Литва, декан факультету транспортної інженерії, д-р техн.наук., проф.,  акад. Транспортної академії України

Решетиловский Володимир, Інститут хімічних технологій

Дрезденського технологічного університету,  Германія, директор, д-р хім.наук.,

Садихов Рауф Хосровович, Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки,  Білорусь, професор кафедри електроних обчислювальних машин, д-р техн.наук., проф.

Сидоров Микола Олександрович, Національний авіаційний університет, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення , д-р техн.наук., проф.

Сівілявічус Генрікас, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса,  Литва, професор кафедри транспортно-технологічного обладнання, д-р техн.наук., проф.

Станкунас Йонас, Вільнюський технологічний університет ім. Гедимінаса,  Литва, Директор Авіаційного інституту, д-р техн.наук., проф.

Тонконогов Борис Петрович, Російський державний університет нафти та газу ім. І.М. Губкіна,  РФ, Декан факультету хімічної технології та екології, д-р хім.наук., проф.

Тунік Анатолій Азарійович, Національний авіаційний університет, професор кафедри систем управління ЛА , д-р техн.наук., проф.

Хуфенбах Вернер, Інститут легких конструкцій та полімерних технологій,  Німеччина, директор, д-р техн.наук., проф.

Ципенко Володимир Григорович, Московський державний технічний університет цивільної авіації,  РФ, професор кафедри аеродинаміки,  конструкції та міцності літальних апаратів, д-р техн.наук., проф.

Чепіженко Валерій Іванович, Національний авіаційний університет, директор навчально-наукового інституту аеронавігації, д-р техн.наук., проф.

Шафран Кржиштоф, Авіаційний інститут,  Польща, професор, д-р техн.наук., проф.

Шмельова Тетяна Федорівна, Національний авіаційний університет, завідувач кафедри аеронавігаційних систем, д-р техн.наук., проф.

Яновський Леонід Самойлович, ФГУП «ЦИАМ» ім. П.І. Баранова,  РФ, начальник відділу двигунів і хіммотології, д-р техн.наук., проф.

Яновський Фелікс Йосипович, Національний авіаційний університет, завідувач кафедри електроніки, д-р техн.наук., проф.

Індексування журналу

Abstracting systems and journal databases

 

CrossRef

 

EBSCO

 

Elibrary.ru

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 

Chemical Abstracts Service (CAS)

 

Index Copernicus Journals Master List (IC)

 

Academic Journals Database

 

Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

 

Universal Impact Factor

 

Simle Search Metadata (SSM)

 

Research Bible

 

Sjournals Index

 

The Vernadsky National Library of Ukraine

 

Scientific and Technical Library of the NAU

 

Web-based search systems

 

Google Scholar

 

WorldCat (OAIster)

 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

 

JournalTOCs

 

DRIVER

 

LaTrobe University Library

 

Periodicos.capes.gov.br

 

QUT - Queensland University of Technology Library Quick Find

 

One Search. The Hong Kong Polytechnic University

 

Genamics JournalSeek

 

Beardslee Library Journals

 

Serial registries

 

ISSN

 

Ulrichsweb global serials directory

 

SHERPA/RoMEO

 

Journal Finder University Libraries

 

Serials Solutions, Inc.

Етика публікацій та неналежна практика у публікаційному процесі

Етика публікацій та запобігання недобросовісній практиці публікацій укладено з використанням публікаційних принципів Publishing Ethics Resource Kit (PERK) та відповідно до рекомендацій Elsevier.

Загальні обов’язки та відповідальність Національного авіаційного університету як видавця наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології»

Публікація письмового наукового твору (статті) є важливою складовою розвитку послідовної і всебічної системи знань. Це є прямим відображенням якості роботи авторів письмових наукових творів (статей) та установ, які їх підтримують.

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології»:

– несе відповідальність за вирішення, які зі статей, наданих до журналу, повинні бути опубліковані;

– прагне до задоволення потреб читачів і авторів письмових наукових творів (статей);

– постійно покращує якість журналу;

– забезпечує якість матеріалу, який публікується;

– забезпечує гласність і відкритість у відображенні наукової проблематики дослідницьких колективів кафедр і наукових підрозділів університету, а також інших установ закладів науки та освіти як загалом,  так і в авіаційній галузі України та інших країн;

– зберігає цілісність академічної складової публікацій;

– перешкоджає дискредитації інтелектуальних стандартів;

– завжди є готовою до публікації виправлень, пояснень, скорочень і вибачень у разі потреби, яка має бути аргументована.

 

Відносини з читачами наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології»

Науковий журнал «Досягнення авіаційно-космічної технології» забезпечує інформування читачів про результати наукових досліджень, що виконуються в наукових установах і вищих навчальних закладах України та інших країн світу.

Перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників і читачів завжди повинні бути основними факторами, що впливають на рішення про публікацію статті.

 

 

Відносини з авторами наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології»

Автор письмового наукового твору (статті) при подачі статті до Редакційної колегії передає всі майнові (виключні) права на використання письмового наукового твору (статті) Національному авіаційному університету.

У період між прийняттям письмового наукового твору (статті) на розгляд і до його остаточного друку потрібно ознайомитися з умовами авторського договору (посилання на договір). Після прийняття рішення про друк письмового наукового твору (статті) укладається авторський договір.

При реєстрації авторів письмового наукового твору (статті) на вебсайті наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» для подання в Редакційну колегію журналу може бути запрошена відповідна особиста інформація (прізвище, імя, по батькові, рік народження, вчене звання, науковий ступінь, напрям наукової діяльності, місце роботи, посада, місто, країна, адреса електронної пошти і т.д.).

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» авторам письмового наукового твору (статті) необхідно надати згоду Національному авіаційному університету на поширення своїх персональних даних (посилання на договір).

Автор письмового наукового твору (статті) зобов’язується:

–  нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, фотодокументів, інших відомостей і загальний сенс статті, а також за інші передбачені чинним законодавством України порушення;

– не порушувати умов авторського договору;

– усунути всі недоліки письмового наукового твору (статті);

– не надавати право на розміщення службових творів іншим особам.

Автор письмового наукового твору (статті) за результатами оригінальних досліджень повинен подати точний звіт про виконану роботу і джерела фінансування, а також об’єктивно доповісти про її значущість.

Покладені в основу досліджень дані мають бути чітко викладені письмово. Стаття повинна містити достатню кількість інформації і посилання на першоджерела, що дозволить іншим використовувати роботу.

Шахрайські або завідомо неточні заяви прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.

Автори письмового наукового твору (статті) повинні бути готові надати вільний доступ до вихідних даних, якщо це можливо, і повинні зберігати ці дані протягом розумного часу після їх публікації.

Автор письмового наукового твору (статті) не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Автор письмового наукового твору (статті) не має подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті.

Завжди потрібно правильно подавати цитування на роботи інших авторів письмового наукового твору (статті). Автори письмового наукового твору (статті) повинні наводити посилання на публікації, що здійснили фундаментальний вплив на визначення характеру і природи поданої роботи. Інформація, отримана в приватному порядку, шляхом приватної розмови, листування або обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без письмового дозволу від її джерела.

Інформація, отримана при наданні/отриманні конфіденційних послуг або заявки на гранти також не повинна використовуватися без письмового дозволу виконавця даних послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних данних».

Авторство повинно бути обмежене тими особами, хто зробив творчий внесок у концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію заявленого дослідження. Усі, хто зробив творчий внесок, повинні бути перераховані як співавтори письмового наукового твору (статті).

Ті, хто брав участь у деяких істотних аспектах дослідницького проекту, повинні бути відображені в списку учасників проекту. Автор письмового наукового твору (статті) повинен гарантувати, що імена всіх співавторів письмового наукового твору (статті) зазначено в письмовому науковому творі (статті) і жодної особи, яка не є співавтором письмового наукового твору (статті), до них не віднесено, що всі співавтори письмового наукового твору (статті) ознайомилися з остаточним варіантом наукової роботи, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.

Огляд статей і спеціальні публікації повинні бути точними й об’єктивними.

Письмовий твір (стаття) наукового характеру повинен відповідати вимогам підготовки статей до наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології».

Рішення стосовно публікування приймає Редакційна колегія наукового журналу після обов’язкового закритого рецензування провідними спеціалістами того напряму, що відповідає тематиці статті, з урахуванням наукової значущості та актуальності поданих матеріалів.

Майнове (виключне) право на використання статті передається Національному авіаційному університету як видавцю наукового журналу на основі авторського договору, який укладається між автором або авторами письмового наукового твору (статті) і науковим журналом, після прийняття рішення про публікування статті.

Автор письмового наукового твору (статті) гарантує, що:

1) зміст статті є оригінальним, не містить запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження;

2) стаття не друкувалася в інших виданнях і не знаходиться в редакціях інших журналів або видавництв;

3) стаття не є за своєю сутністю переробкою опублікованих раніше статей, містить новий матеріал або нове наукове осмислення вже відомого матеріалу;

4) стаття не містить матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритій пресі, відповідно до чинного законодавства України, і її публікація не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці);

5) імена всіх співавторів письмового наукового твору (статті) зазначено у статті  і жодної особи, яка не є співавтором письмового наукового твору (статті), до них не віднесено, що всі співавтори письмового наукового твору (статті) ознайомилися з остаточним варіантом статті, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.

Автор письмового наукового твору (статті) зобов’язується:

1) вносити в текст статті виправлення, зазначені рецензентами та прийняті Редакційною колегією наукового журналу та/або при необхідності доопрацювати статтю;

2) виконувати умови укладеного авторського договору;

3) подати звіт про виконану роботу і джерела фінансування;

4) надати вільний доступ до вихідних даних, якщо це можливо, і зберігати ці дані протягом розумного часу після публікації статті;

5) відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», надати згоду на отримання та використання своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада, засоби зв’язку).

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» вживає відповідні заходи для забезпечення якості письмових наукових творів (статей), які вона публікує.

Рішення Редакційної колегії наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» про прийняття або відхилення письмового наукового твору (статті) до публікації ґрунтуються на важливості, оригінальності, зрозумілості, науковому рівні, наявності наукових результатів, оформленні статті, тематиці журналу.

Редакційна колегія має право відмовитися від статті, якщо її зміст не погоджений між автором письмового наукового твору (статті) і Редакційною колегією, здійснювати майнові (виключні) права на статтю, за власним розсудом розміщувати на інтернет-сайті наукового журналу опубліковані статті.

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» публікує вимоги до статей, які регулярно оновлюються.

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» не змінює рішення щодо прийнятих матеріалів, якщо для цього немає серйозного обґрунтування.

Матеріали і статті не повертаються.

Статті публікуються на безоплатній основі. Гонорар за опубліковані статті не виплачується. Науковий журнал «Досягнення авіаційно-космічної технології» є безгонорарним виданням.

 

Відносини з рецензентами наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології»

Рішення Редакційної колегії  про публікування статей має ґрунтуватися на положеннях Закону України «Про авторське право і суміжні права», що забороняє порушення авторських прав і плагіат.

Усі статті, що публікуються в науковому журналі «Досягнення авіаційно-космічної технології», рецензуються Редакційною колегією.

До рецензування статей долучаються провідні вчені у відповідній галузі наукових знань і висококваліфіковані фахівці-практики.

Будь-який обраний для оцінки роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, поданого в науковій роботі, або знає, що швидкість його розгляду буде занадто низькою, повинен повідомити про це відповідального секретаря Редакційної колегії та відмовитися від процесу розгляду.

Рецензентами не можуть бути наукові керівники авторів письмового наукового твору (статті), співавтори письмового наукового твору (статті), а також ректори і проректори вищих навчальних закладів, керівники організацій та їх заступники, співробітники кафедр, лабораторій, секторів, відділів, де працюють автори письмового наукового твору (статті) або де проводилися науково-дослідні роботи, щодо яких автори письмового наукового твору (статті) є замовниками або виконавцями (співвиконавцями).

Терміни рецензування визначаються відповідальним секретарем Редакційної колегії.

Рукопис надається рецензенту в електронному і (або) роздрукованому вигляді.

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» зберігає таємницю прізвищ рецензентів.

Процес рецензування наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології»

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» має механізми збереження конфіденційності матеріалів відповідно до чинного законодавства, що знаходяться на рецензуванні.

Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в будь-яких публікаціях, повинні бути відповідним чином оформлені.

Рецензент зобов’язаний звертати увагу на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений.

 

Скарги стосовно наукового журналу  «Досягнення авіаційно-космічної технології»

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» дотримується процедури розгляду скарг, прийнятої в Національному авіаційному університеті з питань видавничої етики.

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» оперативно реагує на скарги і забезпечує подальше уникнення ситуацій з незадоволеними особами.

Скарги в письмовому вигляді автори письмового наукового твору (статті) подають у Редакційну колегію, яка розглядає їх у встановлений термін.

 

Заохочення до академічної (наукової) цілісності наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології»

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» відстежує відповідність матеріалів міжнародним етичним нормам.

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» визнає, що немає повної гарантії того, що матеріали дослідження повністю відповідають нормам етики.

 

Захист персональних даних

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» захищає конфіденційність особистої інформації.

При використанні персональних даних авторів письмового наукового твору (статті) Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» керується Законом України «Про захист персональних даних».

Персональні дані авторів письмового наукового твору (статті) використовуються розумно для підтримки процесу опублікування матеріалів статей, експлуатації, підтримки та технічного обслуговування веб-сайта наукового журналу, просування в міжнародні наукометричні бази.

Редакційна колегія і всі співробітники наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» не мають права розкривати інформацію щодо поданої до публікування статті нікому, крім автора-кореспондента.

 

Виявлення порушень у науковому журналі «Досягнення авіаційно-космічної технології»

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» вживає необхідні заходи в разі виявлення порушення.

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» не відхиляє відразу статті, які викликають підозру з приводу можливих порушень. Редакційна колегія етично намагається не допускати непередбачуваних випадків.

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» дотримується Норм видавничої етики та докладає всіх зусиль для забезпечення належного розв’язання проблем етичного характеру між авторами письмового наукового твору (статті) і Національним авіаційним університетом як видавцем наукового журналу.

 

Забезпечення цілісності академічної складової наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології»

Під час виявлення важливих неточностей в опублікованій статті, що вводять в оману, їх негайно виправляють належним чином.

Якщо автор письмового наукового твору (статті) виявляє суттєву помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це видавця журналу та надати допомогу в усуненні або виправленні помилки.

Якщо видавець дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор письмового наукового твору (статті) зобов’язаний негайно прибрати або виправити їх, або ж надати докази про правильність вихідної статті.

 

Відносини Редакційної колегії з видавцем наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології»

Відношення Редакційної колегії наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» з видавцем у кожному конкретному випадку ґрунтуються на принципі редакційної  незалежності. 

Комерційні засади

Зважаючи на наукову спрямованість рекламні оголошення в науковому журналі «Досягнення авіаційно-космічної технології» не публікуються.

Редакційна колегія прагнутиме надавати допомогу в налагодженні співпраці з іншими журналами та/або видавництвами, коли це корисно і необхідно.

 

Конфлікт інтересів

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» має Системи для управління конфліктом інтересів між співробітниками, авторами письмового наукового твору (статті), рецензентами і членами Редакційної колегії.

Усі автори письмового наукового твору (статті) повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фінансові та інші суттєві конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію.

Усі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Приклади можливих конфліктів інтересів:

– інформація про роботодавця;

– інформаційні консультації;

– гонорари;

– платні свідчення експертів;

– патентні заявки / реєстрації;

– гранти;

– інші види фінансування.

Усі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на якомога більш ранній стадії.

Неопубліковані матеріали, використані в рукописі, не повинні використовуватися без письмової згоди автора письмового наукового твору (статті).

Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди.

Рецензенти не повинні брати участь у розгляді та оцінці рукописів, в яких вони особисто зацікавлені.

Редакційна колегія повинна вимагати від усіх учасників процесу розкриття відповідних конкуруючих інтересів та публікації поправок, якщо конкуренція інтересів була виявлена після публікації.

За необхідності повинні бути вжиті інші відповідні заходи, такі, як публікація спростування або вибачення.

 

Процес розгляду скарг

Скарга передається до Редакційної колегії наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» автором письмового наукового твору (статті), читачем, рецензентом у письмовій формі.

Якщо скарга не отримує задовільного результату, її передають до Головного редактора наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології».

При поданні етичної скарги щодо наданого рукопису або опублікованої статті Головний редактор повинен вживати відповідних заходів:

– контакт з автором письмового наукового твору (статті) рукопису або статті;

– належний розгляд відповідної скарги або претензії;

– звернення до відповідних установ та дослідницьких організацій.

Головний редактор наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» не розглядає скарги, що стосуються редакційного рішення або критики про редакційні матеріали.

 

Видавнича етика наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології»

Публікація статті в рецензованому науковому журналі є важливою складовою розвитку науки в Україні та прямим відображенням якості роботи авторів письмового наукового твору (статті) та установ, які їх підтримують.

Важливо узгодити Норми очікуваної етичної поведінки для всіх сторін, що беруть участь у процесі публікації: автор письмового наукового твору (статті), рецензент, Редакційна колегія.

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» надзвичайно серйозно опікується науковими матеріалами і відповідає за них згідно з принципами діяльності та етичними нормами.

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» відіграє важливу роль у встановленні Норм і принципів, що поліпшують наукові зв’язки, сприяють розвитку ділової етики, розвитку галузі наукових публікацій.

 

Засоби підтримки видавничої етики

Приклади видавничої етики, з якими стикається Редакційна колегія, включають:

– авторське копіювання значної частини чужої роботи без офіційного дозволу;

– привласнення чужої роботи;

– дослідження шахрайства, а також суперечки стосовно авторства.

Національний авіаційний університет як видавець наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» вважає, що дотримання видавничої етики є одним з основних аспектів видавничого процесу і процесу рецензування, а отже, стосується обов’язків Головного редактора та Редакційної колегії кожного випуску наукового журналу.

Національний авіаційний університет як видавець наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» визнає, що відстеження університетом дотримання принципів видавничої етики є однією з головних складових рецензування та видання і перебуває в сфері відповідальності Головного редактора.

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» керується такими юридичними вимогами, як недопущення наклепу, порушення авторського права, плагіат.

Національний авіаційний університет як видавець наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» приймає на себе зобов’язання допомагати науковому співтовариству в усіх аспектах здійснення політики дотримання видавничої етики. Особливо у випадках підозри на дублююче подання статті або плагіат.

 

Інші ініціативи

Редакційна колегія наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» бере активну участь в ініціативах видавничої етики.

Національний авіаційний університет як видавець наукового журналу «Досягнення авіаційно-космічної технології» готовий приєднатися до Комітету з питань видавничої етики (СОРЕ) – благодійної організації, яка підтримує форум редакторів наукових журналів і видавців, з метою обговорення питань, що стосуються цілісності матеріалів, які опубліковані в журналах.

Sponsors

Учасник

Історія журналу

Науковий журнал «Досягнення авіаційно-космічної технології» (до 2021 - “Вісник Національного авіаційного університету”), заснований у 1996 р., друкує оригінальні наукові статті, які містять результати експериментальних і теоретичних досліджень та не перебувають на розгляді для опублікування в інших віданнях.

Президією Вищої атестаційної комісії України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук.

Мова видання: англійська.

Тематична спрямованість журналу:

1) інформаційно-діагностичні системи: − інформаційно-вимірювальні системи; − інформаційно-комп'ютерні технології; − біотехнічні системи та медичні технології; − обробка сигналів;

2) аерокосмічні системи моніторингу та керування: − авіоніка; − автоматизовані системи управління; − аеронавігаційне обслуговування польотів; − безпека авіації; − системи зв'язку.

3) сучасні авіаційні технології: − авіаційні двигуни; − аеродинаміка; − обслуговування авіаційної техніки;

4) аеропорти та їх інфраструктура: − аеропорти; − промислове і цивільне будівництво; − хімічні технології та інженерія;

5) економіка;

6) педагогіка;

7) охорона навколишнього середовища;

8) право;

9) транспортні технології

Головний редактор: д.т.н., проф. Луцький Максим Георгійович

Заступник головного редактора: д.т.н., проф. Харченко Володимир Петрович

Відповідальний секретар редакційної колегії: д.т.н., проф. Авер'янова Юлія Анатоліївна