ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНОГО ПОЛЯ БІЛЯ ПРУЖНОЇ ТОНКОЇ ПАНЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРАЛЬНОГО МЕТОДУ

В.І. Токарев, О.І. Запорожець

Анотація


 Досліджено вплив граничних умов на розповсюдження, випромінювання і проходження акус- тичних хвиль крізь тонку еластичну панель. Обчислювальну модель отримано з використанням рівняння Гельмгольца та рівняння коливання пластини на основі інтегрального методу для акустичних полів біля пружної тонкої панелі та поширення згинних хвиль малих амплітуд.


Посилання


Chien C.F., Soroka W.W. Sound propagation along an impedance plane // J. Sound Vib. – 1975. – Vol. 43. – P. 9–20.

Kai Ming Li, Taherzaden S., Attenborough K. Sound propagation from dipole source near an impedance plane // J. Acoust. Soc. Am. – 1997. – Vol. 101 (6). – P. 3343–3352.

Cremer L. Calculation of sound propagation in structures // Acustica. – 1953. – Vol. 3 (5). – P. 317.

Красильников В.Н. Влияние тонкого упругого слоя на распространение звука в жидком полупространстве // Акустический журн. – 1960. – Т. 6, вып. 2.

Лямшев Л.М. Отражение звука тонкими пла-с- тинками и оболочками в жидкости. – М.: АН СССР, 1955. – 73 с.

Шендеров Е.Л. Волновые задачи гидроакустики. – Л.: Судостроение, 1972. – 352 с.

Боголепов И.И. Промышленная звукоизоля-ция. – Л.: Судостроение, 1986. – 368 с.

Запорожець О.І., Токарев В.І. Дослідження впливу імпедансної поверхні на розповсюдження акустичних хвиль // Вісн. НАУ. – № 1. – С. 240–247.

Агрест М.М., Максимов М.З. Теория непол-ных цилиндрических функций и их приложе-ния. – М.: Атомиздат, 1965. – 351 с.

Daigle G.A., Nikolas J.,. Berry J.L Propagation of noise above ground having an impedance discontinuity // J. Acoust. Soc. Am. – 1985. – Vol. 77, (1), – P. 127–138.

Основи акустичної екології /Під ред. В.С. Дідковського. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2002. – 520с


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ