ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТНИХ ВИЗНАЧЕНЬ ГЛОБАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

В. Мелкумян, Т. Малютенко

Анотація


Розглянуто супутникову навігацію, що базується на вимірюваннях кодових псевдовідста-ней,  тобто точність кодових координатних вимірювань залежить від точності вимірюванькодових псевдовідстаней.  Показано,  що диференціальний режим,  який застосовують дляотримання високоточних координатних визначень з використанням фазових псевдовідста-ней,  не вирішує проблеми визначення цілочислових значень фазових невизначеностей.  За-пропоновано застосування калманівської фільтрації для поліпшення точності фазових псев-довідстаней та усунення похибки у разі використання фазових та кодових псевдовідстаней укінематичному режимі, які здійснюються протягом однієї епохи

Ключові слова


вимірювання фазових псевдовідстаней; глобальна навігаційна супутни- кова система; диференціальний режим; фільтр Калмана

Посилання


Конин В.В. Системы спутниковой нави-

гации / В.В. Конин, В.П. Харченко. – К.:

Холтех, 2010. – 520 с.

Бабак В. П. Супутникова радіонавіга-

ція / В. П. Бабак, В. В. Конін, В. П. Харчен-

ко. – К.: Техніка, 2004. - 328 с.

Chen X. A study of GPS/GLONASS

Multiple Reference Station Technique for

precise Real-Time Carrie Phase-based

Positioning / X. Chen // Proc. of ION GPS-2001

Meeting, 2001.

Kim D. An optimal Least-Squeares

Technique for improving ambiguity Resolution and

Computational Efficiency / D. Kim, R.B. Langley

// Proc. of ION GNS-99 Conf., 1999.

Fotopoulos G. An overview of multiple

reference station methods for cm level

positioning / G. Fotopoulos, M.E. Cannon //

GPS solutions, 2000. – Vol. 4, No 3. – Р. 1-10.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ