Нелінійний метод розрахунку збурень вісесиметричних кавітаційних течій

Vasyl Buivol

Анотація


Наведено математичну модель формування каверни при дії збурень різної природи, в основі якої лежать теорії потенціальних течій з вільними границями і  малих збурень. Виконано аналіз результатів  конкретних кавітаційних течій за конусами. Розглянуто метод розрахунку кавітаційних течій за конусами з урахуванням поля гравітації. Використано метод малих збурень вісесиметричної каверни. Диференціальні рівняння задачі лінеаризуються в околі незбуреної поверхні каверни. Побудовано математичну модель задачі у  вигляді нескінченної системи  нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку. Задачу Коші для цієї системи розв’язано за допомогою  пакету прикладної математики Matlab. На  конкретних течіях показано процес деформування форми каверни  під впливом поля гравітації

Ключові слова


гравітація; диференціальні рівняння; збурення; каверна; кавітатор; кінетична енергія; коефіцієнт опору; конус; кут атаки; кут піврозхилу; перетин зриву; потенціал; рівняння Лапласа; течія рідини; число кавітації; число Фруда

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ