ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ШЛАМОУТВОРЕННЯ В ТУРБІННИХ ТА ІНДУСТРІАЛЬНИХ ОЛИВАХ

О.Л. Матвєєва, Т.О. Маринич

Анотація


 Розглянуто причини процесу шламоутворення в турбінних та індустріальних оливах. Описано фактори, що впливають на старіння олив у процесі експлуатації. Установлено типи забруднень, що змінюють експлуатаційні властивості олив у результаті хімічної реакції старіння. Визначено фактори, що впливають на інтенсивне старіння оливи та передчасне її відбраковування.

Ключові слова


експлуатація; окиснення; старіння; теплові та атомні електростанції; турбінні та індустріальні оливи; шламоутворення

Посилання


Никитин Г.А. Исследование гранулометрической характеристики загрязненности масел авиационных двигателей / Г.А. Никитин, Е.А. Баканов, П.П. Захарчук // Эксплуатационные свойства авиационных топлив, масел и специальных жидкостей. – К., 1973. – Вып. 4. – С. 75–77.

Никитин Г.А. Исследование качественного состава неорганической части загрязнений моторных масел / Г.А. Никитин, Е.А. Баканов, П.П. Захарчук // Эксплуатационные свойства авиационных топлив, масел и специальных жидкостей. – К., 1973. – Вып. 4. – С. 80–81.

Никитин Г.А.. Влияние загрязненности жидкости на надежность работы гидросистем летательных аппаратов / Г.А. Никитин, С.В. Чир-ков. – М.: Транспорт, 1969. – 184 с.

Рыбаков К.В. Фильтрация авиационных масел и специальных жидкостей / К.В. Рыбаков, В.П. Коваленко. – М.: Транспорт, 1977. – 192 с.

Рыбаков К.В. Очистка нефтепродуктов от механических примесей и воды / К.В. Рыбаков, В.П. Коваленко, В.Е. Турчанинов. – М.: ЦНИИТЭ нефтехим, 1974. – 78 с.

Большаков Г.Ф. Восстановление и кон-троль качества нефтепродуктов / Г.Ф. Больша-ков. – Л.: Недра, 1974. – 318 с.

Рябоконь Л.Я. Проблеми контролю якості індустріальних олив / Л.Я. Рябоконь, І.Ф. Сірен-ко // Матеріали II міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми хіммотології». – К.: НАУ, 2008. – С. 111–112.

Турбінна олива для газоперекачувальних агрегатів, оснащених термонавантеженними авіацій-ними турбінними двигунами / В. Булгак, Г. Булгак, В. Ізбаш, Н. Копач // Матеріали 9-ї міжнар. наук.-техн. конф. «Мастильні матеріали». – Л.: НУ «Львівська Політехніка», 2006. – С. 138–140.

Результати експлуатаційних випробувань турбінної оливи з підвищеною термостабільністю в турбінних двигунах газоперекачувальних агрегаті / В. Булгак, В. Ізбаш, Т. Булгак, В. Орлов // Матеріали 9-ї міжнар. наук.-техн. конф. «Мастильні матеріали». – Л.: НУ «Львівська Політехніка», 2006. – С. 135–138.

Дослідження властивостей турбінних олив в процесі експлуатації газопере-качувальних агрегатів, оснащених стаціонарними та конвертованими турбінними двигунами / Н. Гриньків, В. Соляник, Н. Копач та ін. // Матеріали III наук.-техн. конф. «Поступ в нафтопереробній і нафтохімічній промисловості». – Л.: НУ «Львівська Політехніка», 2004. – С. 151–152.

Кламман Д. Смазки и родственные про-дукты. Синтез, свойства, применение международных стандартов: пер с англ. / Д. Кламман. – М.: Химия. – 1988. – 487 с.

Паливно-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення / Упор. В.Я. Чабанний. – Кіровоград: Центрально-Укр. вид-во, 2008. – 353 с.

ГОСТ 17216-2001. Промышленная чистота. Классы чистоты жидкостей. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 8 с.

Nikitin A.G. On some reasons of faster formation of slime in turbine oils / A.G. Nikitin // Proceedings of the 4th World Congress “Aviation in the XXI century”. – K.: NAU. – 2010. – Vol. 2. – P. 51.10–51.15.

ГОСТ 2477-65. Нефть, нефтепродукты. Методы определения содержания воды. – М.: Изд-во стандартов, 1965. – 7 с.

Бурьянов Б.П. Трансформаторное масло / Б.П. Бурьянов. – М.; Л.: ГЭИ, 1955. – 191 с.

Дудек Анджей. Смазочные масла Гданьской Рафинерии / Анджей Дудек. – Гданьск, МЕТ-PRESS, 1998. – 227 с.

Полункін Є.В. Адсорбційне очищення турбінних олив за допомогою природних сорбентів – бентонітових глин / Є.В. Полункін, С.О. Зубенко, Г.В. Корж // Вісник НАУ. – 2010. – № 1. – С. 253–257.

Григорьев Е. В союзе с наукой / Е. Григорьев // Журн. «Контакт». – 2000. – № 5 (467). Електронний ресурс [http://www. surgut.wsnet.ru/media/pressa/Kontakt/stat.asp?ida=15865]


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ