ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ АВІАЦІЙНОГО ПАЛИВОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Authors

  • О.Л. Матвєєва
  • Т.В. Михалевська

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.46.2090

Abstract

Наведено результати оптимізації ефективності впровадження заходів до поліпшеннястану авіаційного паливозабезпечення на період до 2023 р., що сприятиме енергозбереженнюта раціональному використанню паливних ресурсів країни.The results of efficiency introduction optimization regarding measures for improvement ofavfueling state for the period up to 2023 are presented. It will promote energy-savings andbalanced use of fuel resources of Ukraine.Приведены результаты оптимизации эффективности внедрения мероприятий поулучшению состояния авиационного топливообеспечения на период до 2023 г., что будетспособствовать энергосбережению и рациональному использованию топливных ресурсов страны.

References

Матвєєва О.Л. Шляхи хіммотологічної

оптимізації якості палива / О.Л. Матвєєва //

Наукові праці академії. – 2003. – № 7. –

С. 218–222.

Матвєєва О.Л. Дослідження працездат-

ності авіаційних паливних систем при засто-

суванні палив з підвищеною температурою

початку кристалізації / О.Л. Матвєєва,

М.В. Волосковець // Промислова гідравліка і

пневматика. – 2004. – № 4(6). – С. 38–41.

Матвєєва О.Л. Дослідження зміни яко-

сті реактивних палив в експлуатаційних умо-

вах / О.Л. Матвєєва, С.Л. Столінець //

Проблеми техніки. – 2004. – №3 . – С. 70–74.

Матвєєва О.Л. Системний підхід дослід-

ження експлуатаційної енергоефективності ре-

активних палив / О.Л. Матвєєва, Т.В. Михалев-

ська // Вісник НАУ. – 2005. – № 3. – С. 192–196.

Матвєєва О.Л. Енергетична ефектив-

ність використання реактивних палив /

О.Л. Матвєєва // Вопросы проектирования и

производства конструкций летательных ап-

паратов. – 2006. – №2(45) . – С.104–112.

Published

04-09-2012

How to Cite

Матвєєва, О., & Михалевська, Т. (2012). ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ АВІАЦІЙНОГО ПАЛИВОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Proceedings of National Aviation University, 46(1), 107–111. https://doi.org/10.18372/2306-1472.46.2090

Issue

Section

MODERN AVIATION AND SPACE TEHNOLOGY

Most read articles by the same author(s)