ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ КИСЛОТНОЇ АКТИВАЦІЇ СУГЛИНКУ ТЕМНО-БУРОГО НА ЙОГО СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЩОДО ІОНІВ ХРОМУ (ІІІ)

Є.О. Бовсуновський, О.В. Рябчевський, Ю.Я. Годовська, О.Г. Личманенко

Анотація


 Наведено результати експериментальних досліджень із покращення сорбційних властивостей  суглинку темно-бурого за допомогою кислотної активації для очищення стічних вод від іонів хрому (ІІІ). Установлено оптимальні умови кислотної активації сорбенту, за яких досягається максимальний ступінь очищення вод від забруднень.

Ключові слова


активація; очищення; сорбент; суглинок; хром

Посилання


Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / А.К. Запольський, Н.А. Мішкова-Клименко, І.М. Астрелін та ін. – К.: Лібра, 2000. – 552 с.

Тарасевич Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки воды / Ю.И. Тарасевич. – К.: Наук. думка, 1981. – 207 с.

Михайлова О.А. Технологии химической активации природных минеральных сорбентов: дис. канд. техн. наук: спец. 05.17.01 / О.А. Михайлова. – Казань, 2007. – 148 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ