ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Т. Плачинда

Анотація


Розглянуто професійну діяльність пілотів як складну систему інтелектуальних дій. Показано,  що підготовка майбутніх пілотів залежить від удосконалення процесу на-вчання. Запропоновано основні напрями формування психічної стійкості майбутньогопілота й розвитку в нього необхідних психофізіологічних якостей. Наведено показни-ки емоційної стійкості та засоби формування дій в особливих випадках. Звернено ува-гу на відновлення психологічного стану пілота після польоту,  позитивну роль фізич-ного тренування та психофізіологічної підготовки у формуванні професійної працез-датності льотного складу та його професійного довголіття

Ключові слова


емоційна стійкість; майбутній пілот; фізична підготовка

Посилання


Алякринский Б.С. Основы авиационной

психологии / Б.С. Алякринский. – М.: Воз-

душный трансп., 1985. –315 с.

Евдокимов В.И. Методы психофизиоло-

гической саморегуляции в летной практике /

В.И. Евдокимов, Р.Н. Макаров, В.Л. Мари-

щук. – Кировоград: КВЛУГА, 1988. – 88 с.

Корчемный П.А. Психология летного

обучения / П.А. Корчемный. – М.: Воениз-

дат, 1986. – 136 с.

Нечаєв В.І. Формування професійно

важливих психофізіологічних якостей студе-

нтами авіаційних навчальних закладів (Ком-

плекс вправ) / В.І. Нечаєв. – Кіровоград:

ДЛАУ, 2003.–48 с.

Психологічне забезпечення психічного

і фізичного здоров’я: навч. посіб. /

М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Ко-

сенко, Т.І. Кочергіна / заг. ред. М.С. Ко-

рольчука. – К.: Фірма «ІНКОС», 2002. –

с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ