ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ ТА ҐРУНТОВОГО ПІВПРОСТОРУ

В.К. Цихановський, Д.Е. Прусов, В.К. Тарасенко

Анотація


Розглянуто особливості визначення додаткових переміщень підпірної стінки дляпідтвердження достовірності запропонованої методології дослідження взаємодіїогороджувальних та захисних конструкцій з ґрунтовим півпростором у надграничномустані з урахуванням геометричної та фізичної нелінійності.The determination features of the retaining wall additional displacements are considered inorder to validate the proposed methodology for studying the interaction of filler and protectivestructures with soil half-space in the postcritical state, taking into account geometrical and physicalnonlinearities.Рассмотрены особенности определения дополнительных перемещений подпорной стенкидля подтверждения достоверности предложенной методологии исследованиявзаимодействия ограждающих и защитных конструкций с грунтовым полупространствомв закритическом состоянии с учетом геометрической и физической нелинейности.

Посилання


Цихановський В.К. Метод скінченних

елементів у задачах дослідження неоднорід-

ного півпростору з урахуванням геометрич-

ної і фізичної нелінійності / В.К. Цихановсь-

кий, Д.Е. Прусов // Опір матеріалів і теорія

споруд: зб. – К.: КНУБА, 2004. – С.87–98.

Цихановський В.К. Метод скінченних

елементів в задачах рівноваги півпростору

при взаємодії грунтового масиву з огород-

жуючими конструкціями / В.К. Цихановсь-

кий, Д.Е. Прусов // Промислове будівництво

та інженерні споруди. – К: УкрНДІПСК,

– №4. – С. 38–44.

Прусов Д.Е. Проблеми уточнених

методів розрахунку конструкцій укріплень

ґрунтових масивів, огорожі котлованів та їх

впливів на оточуючу забудову при наявності

слабких прошарків ґрунтів / Д.Е. Прусов,

О.В. Хріптулова // Будівництво України. –

– №1. – С. 34–36.

Прусов Д.Е. Аналіз рівнянь рівноваги

дискретної розрахункової моделі ґрунтового

півпростору / Д.Е. Прусов // Вісник НАУ,

– №3. – С. 125–130.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ