Aналіз методів прийняття управлінських рішень при функціонуванні аеронавігаційної системи в умовах виникнення ризику

Volodymyr P. Kharchenko, Oleh M. Alexeiev, Dmytro G. Babeichuk

Анотація


 Розглянуто критерії прийняття рішення, на основі яких необхідно визначити методологію, яка дозволить приймати обґрунтовані рішення у разі невизначеності ситуацій, недоліку фактичної інформації, для підвищення ефективності функціонування аеронавігаційної системи в умовах виникнення ризику.


Ключові слова


аеронавігаційне обслуговування; безпека польотів; прийняття рішень

Посилання


Алексєєв О.М. Автоматизація процесів управління безпекою польотів в аеронавігаційній системі: дис…. канд.техн. наук 05.22.13 / О.М. Алєксєєв – К., 2009. – 273 с.

Блюмберг В.А. Какое решение лучше? Метод расстановки приоритетов / В.А. Блюмберг, В.Ф. Глущенко. – Л.: Лениздат, 1982. – 162 c.

Борисов А.Н. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений / А.Н. Борисов, А.В. Алексеев, Г.В. Меркурьев. – М.: Радио и связь, 1989. – 304 с.

Харченко В.П. Проблемы развития и методы управления эффективностью систем аэронавигационного обеспечения: дис…. д-ра техн. наук 05.22.13 / В.П. Харченко. – К., 1994. – 448 с.

Борисов А.Н. Принятие решений на основе нечетких моделей: примеры использования / А.Н. Борисов, О.А. Крумберг, И.П. Федоров. – Рига: Знание, 1990. – 184 с.

Герасимов Б.М. Человеко-машинные системы принятия решений с элементами искусственного интеллекта / Б.М. Герасимов, В.А. Тарасов, И.В. Токарев. – К.: Наук. думка, 1993. – 184 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ