МЕТОД ЗМІСТОВНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТОВИХ ВІДПОВІДЕЙ У СИСТЕМАХ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ

Л. Бадьоріна, І. Замаруєва

Анотація


Розглянуто метод оцінювання знань тих, кого навчають, з допомогою порівняльного ана-лізу тексту відповіді з заданим еталонним текстом.  Визначено їх релевантність.  Наведенопрактичні розрахунки. Особливу увагу приділено дослідженню лінгвістичної моделі уявлен-ня знань на основі синонімії термінів предметної області

Ключові слова


інформаційна технологія; контроль знань; природномовні тексти

Посилання


Замаруєва І.В. Комп’ютерна модель ро-

зуміння природномовної текстової інформа-

ції / І.В Замаруєва // Проблемы программи-

рования. – 1999. – №2. – С. 96–102.

Кондаков Н.И. Логический словарь-

справочник / Н.И. Кондаков. – М.: Наука,

–719 с.

Словарь по кибернетике. – 2-е изд. / под

ред. В.С. Михалевича. – К.: Глав. ред. УСЭ

им. М.П. Бажана, 1989. – 751 с.

Бадьоріна Л.М. Метод оцінювання до-

вільних відповідей у комп’ютерних систе-

мах тестування знань / Л.М. Бадьоріна //

Математичнi машини і системи. – 2006. –

№4. – С. 138–144.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ