КОМПЛЕКС ЗАСОБІВ ТА ЗАХОДІВ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НА НЕБЕЗПЕЧНІ ПРОЯВИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Ф.І. Гончаров

Анотація


Обґрунтовано створення комплексу засобів та заходів нейтралізації дії шкідливих речовин у надзвичайних ситуаціях. Виявлено основні недоліки традиційних схем протидії. Розроблено функціональну структурну схему засобів протидії негативним факторам техногенного та природного походження, включаючи радіаційне забруднення. Розглянуто технічні засоби системи безпечного водопостачання.

Ключові слова


безпечне водопостачання; надзвичайна ситуація; небезпечні та шкідливі речовини

Посилання


Оводов В.С. Проектирование сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения / В.С. Оводов. – М.: Сельхозиздат,1962. – 383 с.

Хоружий П.Д. Довідник з сільськогоспо-дарського водопостачання / П.Д. Хоружий. – К.: Вища шк.., 1992. – 296 с.

Бескровный А.Н. Комплексная технология очистки воды от органических веществ / А.Н. Бескровный // Экология и промышленность – Х.: Энергосталь, 2006. – №3. – С.44–49.

Крикунов Г.Н. Безопасность жизнедеятельности / Г.Н. Крикунов, А.С.Беликов, В.Ф. Залунин. – Днепропетровск: Пороги. – 1992. – 412 с.

Гончаров Ф.І. Енерго- та ресурсозберігаюча схема системи водопостачання населених пунктів / Ф.І. Гончаров, В.М. Штепа // Наук. нотатки Луцького нац. техн. ун-ту. – Луцьк: ЛНТУ. – 2009. – С. 49–54.

Гончаров Ф.І. Проблеми використання забруднених небезпечними речовинами вод для зрошування / Ф.І. Гончаров, В.М. Штепа // Наук. доп. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України, 2010-01 (17). – Режим доступу: http://nd.nauu.edu.ua/2010-1/10gfipds.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ