ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФАРБУВАННЯ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

Г.І. Архіпова, А.О. Падун, К.Т. Погосова

Анотація


 Подано порівняльний аналіз рідких та порошкових фарб. Визначено пріоритети використання порошкових фарб. Розглянуто роботу авіаційних підприємств України.


Ключові слова


авіаційна промисловість; екологізація; лакофарбні матеріали; навколишнє середовище; органічний розчинник; порошкові фарби; фарбування

Посилання


Швецов А.І. Щодо заходів стимулювання розвитку авіаційної галузі України / А.І. Швецов. − К.: Видавничий консорціум, 2006. – 244 с.

Яремчук Л.А. Лакофарбні матеріали та методи опорядження ХХІ століття / Л.А. Яремчук // Науковий вісник УкрДЛТУ. – Л., 2002. − Вип. 9.13. – С. 98−102.

Яремчук Л.А. Порівняння фізичних властивостей водорозчинних лакофарбових матеріалів / Л.А. Яремчук // Науковий вісник УкрДЛТУ. – Л., 2007. − Вип. 17.1. – С. 135−136.

Черняк Л.В. Основні критерії в підборі складу лакофарбних матеріалів / Л.В. Черняк // Споживча оцінка асортименту та якості товарів: зб. наук. пр. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2004. – 206 с.

Серди И.В. Токсиколого-гигиеническая оценка воднодисперсионных красок / И.В. Серди // Тез. докл. науч. конф. «Актуальные проблемы токсикологи». – К., 2001. – С.79−80.

Сакович Д.Н. Пневмораспыление: новое об известном / Д.Н. Сакович // Лакокрасочные материалы и их применение. – К., 2002. − №3. – С. 32−33.

Бек Ш.М. Цех порошковой окраски / Ш.М. Бек // Бизнес.– К., 2001. − №28. – С. 23−25.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ