Швидкий метод відображення відрізку та прямої на екрані, що грунтується на алгоритмі неперервного дробу

Viktor A. Borodin

Анотація


 Запропоновано швидкий метод відображення на екрані прямої та відрізку для використання в інтерактивних авіаційних комплексах. Метод ґрунтується на алгоритмі неперервного дробу та використовує вдвічі меншу кількість операцій порівняно з класичними методами.


Ключові слова


algorithm; continuous fraction; drawing on a screen; line; segment

Посилання


Абраш М. Таинства программирования графики / М. Абраш. – К.: ЕвроСИБ, 1996. – 384 с.

Глушаков С.В. Компьютерная графика: уч. курс / С.В. Глушаков, Т.А. Кнабе. – Х.: Фолио; М.:АСТ, 2001. – 500 с.

Бородин В.А. Метод повышения скорости обработки данных для отображения динамики поворота сложных растровых изображений в геоинформационных комплексах реального времени / В.А. Бородин // УсиМ. − 2003. − №6. − С. 69−72.

Freeman H. Computer processing of linedrawing images / H. Freeman // ACM Comput. Surv. − 6, 1 (Mar). − P. 57−97.

Хинчин А.Я. Цепные дроби / А.Я. Хинчин. –М.: Физматгиз, 1961. – 56 с.

Шмидт В. Диофантовы приближения / В. Шмидт. – М.: Мир, 1983. − 232 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ