ДВОТОЧКОВА ЗАДАЧА ДЛЯ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ

І.С. Клюс

Анотація


 Досліджено коректність задачі з локальними двоточковими умовами за часовою змінною та умовами періодичності за просторовими координатами для трикутних систем рівнянь з частинними похідними, не розв’язаних відносно старшої похідної за часом. Установлено умови існування та єдиності розв’язку задачі, доведено метричні теореми про оцінку знизу малих знаменників, які виникають під час побудови розв’язку задачі.


Ключові слова


вектор-функція; двоточкові умови; диференціальні рівняння з частинними похідними; ряд Фур’є

Посилання


Пташник Б. И. Некорректные граничные задачи для дифференциальных уравнений с частными производными // Б.И. Пташник. – К.: Наук. думка, 1984. – 264 с.

Клюс І. С. Двоточкова задача для системи рівнянь із частинними похідними, не розв’язаних відносно старшої похідної / І.С. Клюс // Математичні методи та фізико-механічні поля. − 1999. − 42, № 4. – С. 75−81.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ