АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕКІПАЖУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ОСОБЛИВОЇ СИТУАЦІЇ У ПОЛЬОТІ

О.М. Тачиніна

Анотація


 Запропоновано алгоритм формування рекомендаційної інформації екіпажу в умовах розвитку особливої ситуації у польоті.


Ключові слова


багатофункціональний індикатор; база знань; лінгвістична змінна; особлива ситуація в польоті

Посилання


Тачинина Е.Н. Оценка возможности сокращения времени, требуемого экипажу для предотвращения особой ситуации в полете путем применения нечеткого регулятора /Е.Н. Тачинина, В.Н. Казак // Міжнар. наук. конф. «ISDMIT2007». – Херсон: Вид-во Херсон. морського ін-ту, – 2007. – Т. II. – С. 64 – 68.

Гостев В.И. Синтез нечетких регуляторов систем автоматического управления /В.И. Гостев. – К: Радіоаматор, 2003. – 512 с.

Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул: учеб. пособие для втузов / Е.Н Львовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 239 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ