КОНЦЕПЦІЯ «МОБІЛЬНЕ НЕБО»

І.В. Остроумов

Анотація


 Запропоновано використовувати послуги мобільного зв’язку для потреб навігації та контролю за польотами засобів легкої авіації у приземній частині повітряного простору. Розкрито основні принципи запропонованої концепції «Мобільне небо». Наведено переваги її застосування на території України у сучасних умовах.


Ключові слова


безпека повітряного руху; контроль за повітряним рухом; мобільний зв'язок; навігація; оцінка місцеположення; приватна авіація

Посилання


CAP 776. Global Fatal Accident Review 1997-2006 / Safety Regulation Group. – Civil Aviation Autority, 2008. – 86p.

Постанова про використання повітряного простору України: від 29 березня 2002 р. № 401 / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2002.

Постанова про внесення змін до «Положення про використання повітряного простору України»: від 1 липня 2009 р. № 980 / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2009.

Annual Review of General Aviation Accident Data 2005 / National Transportation Safety Board. Publication Type NTSB/ARG-09/01. – Washington, DC, 2009. – 66 p.

Гандурин В.А. Особенности зоны обнаружения низколетящих воздушных объектов доплеровской радиолокационной станции / В.А. Гандурин, А.П. Кирсанов // Радиотехника. – 2007. – №10. − С.42−46.

Бабков В.Ю. Сети мобильной связи. Частотно-территориальное планирование. − 2-е изд. / В.Ю. Бабков, М.А. Вознюк. – М. : Горячая линия – Телеком, 2006. – 220 с.

Гофманн-Велленгоф Б. Навігація. Основи визначення місцеположення та скеровування / Б. Гофманн-Велленгоф, К. Легат, М. Візер; пер. з англ. за ред. Я.С. Яцківа. – Л.: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2006. – 443 с.

Смоленцев С.В. Определение координат мобильных абонентов в сетях сотовой связи стандарта GSM / С.В. Смоленцев // Гироскопия и навигация. – 2006. – № 4. – С.41−54.

Бабков Валерий. Позиционирование абонентов в системах мобильной связи третьего поколения / Валерий Бабков, Антон Степутин // Мобильные телекоммуникации. – 2008. – №3. – С. 8−15.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ