ДЕТОНАЦІЙНІ ЗНОСОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ З ЛЕГОВАНИХ ПОРОШКІВ НА ОСНОВІ Cr-Si

А.Г. Довгаль, В.В. Щепетов, В.Д. Гулевець

Анотація


Детонаційно-газовим методом отримано покриття з композиційного матеріалу Cr-Si-B на сталі. Вивчено склад, структуру та триботехнічні властивості покриттів порівняно з традиційними матеріалами на основі Ni-Cr і сплаву ВК.


Ключові слова


детонаційний метод; композиційний материал; покриття; триботехніка

Посилання


Гамуля Г.Д. Триботехнические свойства материалов, предназначенных для работы в экстремальных условиях / Г.Д. Гамуля, Е.Л. Островская, Т.П. Юно. – Порошковая металлургия. − 2001. − № 3/4. − С. 47−56.

Уманский А.П. Структура и свойства плазменных покрытий из композиционных порошковых сплавов системы (TiСrС) − (FеСr) / А.П. Уманский, В.П. Ко-новал. – Порошковая металлургия. − 2007. − № 3/4. − С. 37−45.

Аренсбургер Д.С. Покрытия, напыляемые високоскоростным газотермическим методом / Д.С. Аренсбургер, С.М. Зимаков, П.А. Кулу. – Порошковая ме-таллургия. − 2001. − № 3/4. − С. 38−47.

Астахов Е.А. Исследование процесса фазообразования при детонационном напылении композиционных порошков системы FеТi-SiС / Е.А. Астахов, И.В. Миц. – Порошковая металлургия. – 2005. − №1/2. − С. 67−73.

Игнатович С.Р. Износостойкость керамических детонационных покрытий на основе тугоплавких соединений титана-хрома / С.Р. Игнатович, Е.П. Дворник. − Проблеми тертя та зношування // Наук.-техн. зб. − К.: НАУ, 2006. − Вип.46. − С. 170 − 175.

Макаренко Г.Н. Синтез, жаростойкость и оптические свойства силицида бора и материалов на его основе / Г.Н. Макаренко, В.Б. Федорус. – Порошковая металлургия. − 2007. − № 3/4. − С. 45−51.

Машков Ю. А. Трибология конструкционных материалов / Ю.А. Машков. − Омск: ОмГТУ, 2001. − 299 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ