ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМООКИСНЮВАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ РЕАКТИВНИХ ПАЛИВ

С.В. Іванов, В.В. Єфименко, О.В. Єфіменко

Анотація


 Розглянуто способи визначення окиснення реактивних палив. Запропоновано методику прискореного визначення їх термоокиснювальної стабільності.


Ключові слова


реактивне паливо; термоокиснювальна стабільність

Посилання


Данилов А.М. Введение в химмотологию / А.М. Данилов. – М.: Техника, 2003. – 464 с.

Матвєєва О.Л. Хімікотермодинамічна характеристика окиснення вуглеводневих палив / О.Л. Матвєєва, О.С. Тітова, Л.М. Курок // Вісник НАУ. – 2004. – С. 175–182.

Орешников А.В. Совершенствование методов оценки качества топлив / А.В. Орешников, В.Т. Бугай, О.А. Бурмистров // Химия и технология топлив и масел. – 2002. – №6. – С. 33–37.

Єфименко В.В. Термоокиснювальна стабільність палив, що випускаються вітчизняними нафтопереробними заводами / В.В. Єфименко, С.В. Іванов // Матеріали VI Міжнар. наук.-техн. конф. „Авіа-2004”. – К.: НАУ, 2004. – Т. 4. – С. 41.106–41.108.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ