АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ПОЛЯРИМЕТРИЧНИМИ МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ РАДІОЛОКАТОРАМИ

Ю.А. Авер’янова, A.А. Аверьянов, Ф.Й. Яновський

Анотація


 Проаналізовано новий підхід щодо оцінки інтенсивності турбулентності за допомогою поляриметричного радіолокатора. Розроблено алгоритм оцінювання турбулентності в поляриметричних метеорологічних радіолокаторах за складовими поляризаційного спектра сигналу, відбитого від метеорологічного об’єкта.


Ключові слова


гідрометеори; метеорологічні радіолокатори; поляризація радіосигналу; турбулентність

Посилання


Russchenberg H.W.J. Ground-based remote sensing of precipitation using a multi-polarized FM-CW Doppler radar / H.W.J. Russchenberg. – Delft University Press, 1992. − 206 p.

Averyanova Yu. A. Use of Doppler-Polarimetric parameters for wind phenomena localization / Yu. A. Averyanova. // EuRAD 2004: Proc. of the 34th European microwave Conf. 11−15 October 2004, Amsterdam. − The Netherlands. − Р. 20−32.

Яновський Ф. Бортові метеорологічні радіолокато-ри: навч. посіб. / Ф. Яновський. − К.: НАУ, 2003. − 324 с.

Doviak R.J. Doppler radar and weather observations / R.J. Doviak, D.S. Zrnic // Academic Press, inc., 1993. − 522 р.

Авер’янова Ю.А. Оцінка інтенсивності атмосферної турбулентності за допомогою поляриметричного радіолокатора / Ю.А. Авер’янова, А.А. Аверьянов, Ф.Й. Яновський // Вісник НАУ. − 2006. − № 2. − С. 38−40.

Averyanova Yu. The possibility to use polarimetric radar for atmospheric turbulence intensity estimate / Yu Averyanova // Proc. of the National Aviation University. − 2006. − № 3 (29). − Р. 46−48.

Averyanova Yu. Polarization signal components estimate in weather radar / Yu. Averyanova, A. Averyanov, F.J. Yanovsky // Proc. of 12th Intern. Conf. on Mathematical methods in electromagnetic theory. – Odesa, 2008. − Р. 360−362.

Патент на корисну модель Поляриметричний радіолокатор / Авер’янова Ю.А., Аверьянов А.О., Яновський Ф.Й. − № u200804248; заявл. 04.04.2008; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16.

Averyanova Yu. The Estimate of Instantaneous Power of Polarization Spectrum Components in Polarmetric Weather Radar / Yu. Averyanova, A. Averyanov, F.J. Yanovsky // Proc. of 2nd Intern. Symposium on Microwaves, Radar and Remote Sensing (MRRS2008), 22−24 September, Kyiv. − Р. 179−181.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ