ОПТИМІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ЧЕРГАМИ ЗАПИТІВ У СИСТЕМАХ «КЛІЄНТ–СЕРВЕР»

В. Боровик

Анотація


Процес керування системами масового обслуговування зі скінченним числом можливихстанів у стаціонарному режимі розглянуто як пошук керуючих параметрів безупинного мар-ковського ланцюга в стаціонарному режимі. Розрахунок пріоритетів зведено до задачі ліній-ного програмування.  Наведено набір параметрів,  який впливає на структуру моделі,  їїскладність та алгоритм роботи. Виділено базові параметри:  обмеження на довжину черги, кількість типів запитів, вид черги, наявність чи відсутність місць у черзі

Ключові слова


клієнт–сервер; комп’ютерні мережі; пріоритети; черги запитів

Посилання


Боровик В.М. Моделі ситуаційного управління запитами в системах «клієнт-сер-вер» / В.М. Боровик // Вісник НАУ. – 2010. – № 4. – С. 52–57.

Дейт К. Дж. Введение в системы баз дан-ных / К. Дж. Дейт. – К.: Вильямс, 2006. – 1328 с.

Карпова Т. Базы данных: модели, раз-работка, реализация / Т.Карпова. – СПб.: Питер, 2003. – 304 с.

Меликов А.З. Телетрафик: Модели, ме-тоды, оптимизация / А.З. Меликов, Л.А. По-номаренко, В. В. Паладюк. – К.: Політехніка, 2007. – 256 с.

Меликов А.З. Математические модели многопотоковых систем обслуживания / А.З. Меликов, Л.А. Пономаренко, П.А. Рюм-шин. – К.: Техніка, 1991. – 265 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ