ВПЛИВ ОБРОБКИ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ

Л.М. Курок, О.Л. Матвєєва

Анотація


 Проаналізовано результати досліджень щодо впливу різних конфігурацій магнітного поля на вуглеводневі палива. З’ясовано, що під дією магнітного поля відбуваються міжмолекулярна та радикальна переорієнтація, внаслідок якої підвищується окиснювальна здатність палива, що може сприяти збільшенню повноти згоряння.


Посилання


Журавлев В.Н., Есауленко В.Н., Есауленко С.И., Хадыкин В.Г. Влияние электромагнитных полей на повышение выхода топливной составляющей нефтяного сырья // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2004. – № 8. – С. 24.

Пивоваров Н.А., Унгер Ф.Г., Туманян Б.П. Влияние постоянного магнитного поля на парамагнитную активность нефтяных систем // ХТТМ. – 2002. – № 6.– С. 29–32.

Денисов Е. Т., Саркисов О. М., Лихтенштейн Г. И. Химическая кинетика. – М.: Химия, 2000. – 567 с.

Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. – М.: Высш. шк., 2001. – 527 с.

Унгер Ф.Г., Андреева Л.Н. Фундаментальные аспекты химии. Природа смол и асфальтенов. – Новосибирск: Наука, 1995. – 192 с.

Харитонов В.В., Попова Т.Е. Особенности окисления углеводородных систем // Тез. докл. 1-го Междунар. симпоз. “Наука и технология углеводородных дисперсных систем”. – М., 1997. – С. 47–48.

Іванов С.В., Матвєєва О.Л., Курок Л.М., Фефелов О.О. Підвищення енергетичної ефективності використання вуглеводневих палив // Матеріали XIII Міжнар. конф. „Ресурсоенергозбереження у ринкових відно-синах”.–НДІ „Нафтохім”, 2006. – С. 180–184.

Курок Л.М. Напрями підвищення ефективності використання моторних палив // Матеріали I Міжнар. конф. „Проблеми хіммотології”. – К.: НАУ, 2006. – С. 246–247.

Матвєєва О.Л., Курок Л.М., Тітова О.С. Хіммотологічні аспекти підвищення енергоефективності палива // Вопросы химии и химической технологии. – 2006. – № 1. – С. 109–112.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ