АНОДНЕ ОКИСНЕННЯ СОЛЕЙ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ

О.Б. Ільчак, С.О. Зубенко, В.М. Ледовських

Анотація


 Наведено результати дослідження анодного окиснення солей карбонових кислот з метою оцінювання можливості електрохімічної регенерації відпрацьованих моторних олив. Виконано контроль зниження граничного дифузійного струму та прямі вимірювання зниження концентрації розчинів (фотометрія, потенціометрія). Показано, що в умовах перебігу реакції Кольбе спостерігається ефективне перетворення кислотних продуктів окиснення олив з високим виходом.


Посилання


ГОСТ 5985-79 (СТ СЭВ 3963-83). Метод определе-ния кислотности и кислотного числа.

Гуреев А.А., Фукс И.Г., Лашхи В.Л. Химмотология. – М.: Химия, 1986. – 368 с.

Регенерация отработанных масел и их повторное использование. Обзорная информация / Сост.: К.В. Рыбаков, В.П. Коваленко. – М.: Госагропром СРСР; АгроНИИТЭЦИТО, 1989.

Шашкин П.И., Брай И.В. Регенерация отработанных нефтяных масел. – М.: Химия, 1970. – 303 с.

Изгарышев Н.А. Электрохимия и ее техническое применение. – Л.: Науч. хим.-техн. изд. Всехимпром ВСНХ СССР, 1930. – 466 с.

Ільчак О.Б., Ледовських В.М. Електрохімічні методи регенерації моторних олив // Матеріали 1-ї міжнар. наук.-техн. конф. “Проблеми хіммотології”, 15–19 трав. 2006 р.– К. − С. 121–124.

Уидон Б. Электрохимическая реакция по Кольбе. // Успехи органической химии: сб. − М., 1963. − Т. 1. − 250 с.

Манн Ч., Барнес К. Электрохимические реакции в неводных системах. – М.: Химия, 1974. – 479 с.

Топилов А.П., Майрановский С.Г., Фиошин М.Я., Смирнов В.А. Электрохимия органических соединений. − Л.: Химия, 1968. – 600 с.

Коренман И.М. Фотометрический анализ. Методы определения органических соединений. − М.: Химия, 1975. – 360 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ