ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНАЗА МЕТОДОМ НАЙБЛИЖЧОГО "СУСІДА"

О.С. Якушенко

Анотація


 Розглянуто проблему діагностування технічного стану газотурбінних двигунів з використанням методу, який ґрунтується на знаходженні найближчого "сусіда" для діагностованого газотурбінного двигуна у класифікованому багатовимірному просторі ознак його технічного стану. Наведено вхідні дані та результати діагностування з використанням різних мір відстані між об’єктами.


Посилання


Якушенко О.С. Нейронні мережі для діагностування газотурбінного двигуна // Вісн. НАУ. – 2004. – № 2 (20). – С. 67–71.

Кучер О.Г., Якушенко О.С., Сухоруков В.Ю. Розпізнавання технічного стану авіаційних ГТД з використанням нейронних мереж // Вісн. двигунобудування. – 2002. – № 1. – С. 101–106.

Якушенко О.С. Діагностування технічного стану газотурбінних двигунів методом побудови бінарного дерева // Вісн. НАУ. – 2007. – № 3–4. – С. 73–79.

Патрик Э. Основы теории распознавания образов: пер. с англ. //под ред. Б. Левина.– М.: Сов. радио, 1980. – 408 с.

Медведев В.С., Потемкин В.Г. Нейронные сети. MatLab 6 // под общ. ред. В.Г. Потемкина. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ. − 2002. – 496 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ