ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

В.М. Ісаєнко, К.Д. Ніколаєв, К.О. Бабікова

Анотація


 Розглянуто основні ресурсозберігаючі технології, використання яких можливе у розвитку екотуристичної індустрії.


Посилання


Кузьменко О. Екологічний туризм: поняття і особливості організації // Схід. – 2004. - № 2. – С.13–17.

Екологічна енциклопедія. Т. 3. − К., 2008.

Дроздов А.В. Основы экологического туризма: учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 271 с.

Дмитрук О.Ю. Урбанізація та екотуризм: теорія і практика конструктивно – географічних досліджень. – К.: Київ. ін-т ім. Т.Г. Шевченка, 2002. – 76 с.

Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: монографія. – К.: ВПЦ “Київський уні-верситет”, 2001. – 395 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ