АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕШІТОК ПРОФІЛІВ З ГАЗОМЕХАНІЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ

Ю.М. Терещенко, В.М. Дихановський, І.Ф. Кінащук

Анотація


 Зроблено стислий огляд способів, реалізація яких дозволяє забезпечити сталу течію в компресорах газотурбінних двигунів. Запропоновано розглядати решітку профілів з газомеханічним регулюванням як об’єкт з певними аеродинамічними характеристиками. На підставі розрахунку течії газу через решітки профілів для різних режимів натікання потоку, а також з урахуванням моменту від зовнішньої сили побудовано аеродинамічні характеристики решіток з газомеханічним регулюванням в широкому діапазоні кутів натікання потоку. Їх порівняння з аеродинамічними характеристиками нерухомих решіток свідчить про суттєві переваги решіток профілів з газомеханічним регулюванням. Насамперед їх характеристики стабільні у всьому можливому діапазоні кутів натікання потоку. Це дає змогу повною мірою вирішити проблеми газодинамічної стійкості і прийомистості газотурбінного двигуна.


Посилання


Волянська Л.Г., Панін В.В., Гаоюн Сунь. Методи і засоби підвищення газодинамічної стійкості компре-сорів газотурбінних двигунів. – К.: НАУ, 2005. – 200 с.

Терещенко Ю.М. Аэродинамическое усовершенствование лопаточных аппаратов компрессоров. − М.: Машиностроение, 1988. – 168 с.

Кірчу Ф.І. Оптимізація геометричних параметрів міжлопаткового каналу дворядних лопаткових вінців трансзвукових ступенів осьового компресора: Дис. … канд. техн. наук. − К.: НАУ, 2007. – 112 с.

Дихановський В.М. Теоретичні основи газомеханічного методу регулювання осьового компресора ГТД // Удосконалювання турбоустановок методами математичного і фізичного моделювання: зб. наук. пр. Ін-ту проблем машинобудування НАН України. − Х., 2003. – Т.1. – С. 217–220.

Ершов С.В. Математическое моделирование пространственных турбулентных отрывных течений газа в многовенцовых турбомашинах // Дис.…д-ра техн. наук. – Х., 1995. – 449 с.

Дихановський В.М. Спосіб настроювання заданого кута атаки флюгерної лопатки осьової турбомашини. – Деклараційний патент на винахід, № 72088 А. Держ. департамент інтелектуальної власності. – Бюл. № 1 від 17.01.2005.

Бабич О.А., Бельчанский Г.И., Бодунов Н.К., Подобрянская С.Г. Основы авиационной автоматики. –М.: ВВИА им.проф.Н.Е. Жуковского, 1972. − 443 с.

Кампсти Н. Аэродинамика компрессоров: пер. с англ. – М.: Мир, 2000. – 688 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ