Дифузія імпульсного електромагнітного поля в багатошарове осердя індуктора в імпульсних пристроях

Volodymyr T. Chemerys, Iren O. Borodiy

Анотація


 Розглянуто питання про розподіл імпульсного магнітного поля в перерізі осердя індуктора індукційного прискорювача електронних пучків. Наслідком багатошарової структури шихтованого пакета осердя є магнітна та електрична анізотропія з різними значеннями швидкості проникнення поля вздовж листів феромагнетику та поперек листів. Коли тривалість імпульсу менша за одну мікросекунду, може виявитися істотна неоднорідність поля по осях перерізу осердя. Цей ефект здатний применшити ефективність використання феромагнітного матеріалу осердя та знизити ККД прискорювача. Під час конструювання індуктора необхідно досліджувати характеристики дифузії поля, щоб впевнитися в тому, що імпульсне поле здатне заповнити переріз осердя за час тривалості імпульсу. Магнітні характеристики анізотропного осердя досліджувалися в роботі шляхом одновимірного та двовимірного моделювання у квазістаціонарному наближенні з використанням традиційного рівняння дифузії поля.


Посилання


Huddle C.W., Johnson D.L., Denison G.J., Franklin T.L. Testing of the inductive cores for Hermes III // Proc. of the 6th IEEE Pulsed Power Conf. – 1987.– P. 494–497.

Информация о материалах Metglas http://www.metglas.com.

Smith C. H., Barberi L. Dynamic magnetization of metallic glasses // Proc. of the 5th IEEE Pulsed Power Conference. – 1985. – P. 664–667.

Поливанов К.М. Электродинамика вещественных сред. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 288 c.

Чемерис В.Т. Волновой скин-эффект в анизотропном магнитодиэлектрике // Материалы Междунар. науч.-техн. конф.: cб. – Севастополь: СевГТУ, 2007. – C. 24.

Кнопфель Г. Сверхсильные импульсные магнитные поля: пер. с англ. – М.: Мир, 1972. – 392 с.

Информация о программе QuickField http://quickfield.com.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ