АНАЛІЗ ҐРУНТІВ У ЗОНІ АЕРОПОРТУ КИЇВ

С.М. Маджд, Т.В. Михалєвська, Г.М. Франчук

Анотація


 Розглянуто техногенне навантаження на ґрунтовий покрив на територіях, прилеглих до аеропорту. Виконано аналіз бази даних про стан ґрунту за допомогою математичних методів. Побудовано множинну кореляційну модель для оцінювання впливу факторних показників на довкілля.


Посилання


Толбатов Ю.А. Загальна теорія статистики засобами Excel: Навч. посіб. – К.: Четверта хвиля, 1999. – 224 с.

Ларсен Р.У. Инженерные расчеты в среде Excel / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002. – 554 с.

Герасименко С.С. Загальна статистика: Підруч. – К.: КНЕУ, 1998. – 468 с.

Асєєв Г.Г. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посіб. – Х. : ХДАК, 2004. − 89 с.

Бадрызлов В. А. Общая теория статистики: Учеб. пособие. – Омск, 2001. — 106 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ