СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМОТОРІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

В.Ю. Кучерук, О.П. Войтович

Анотація


 Присвячено розробленню та дослідженню систем діагностування електромоторів, які працюють на підвищених частотах обертання. Розроблено систему діагностування електромоторів з комплексним урахуванням несправностей за неперервного діагностування на основі нейронечіткого підходу. Запропоновано використовувати аналоговий нейроконтролер, основною перевагою застосування якого є швидкість і точність отримання діагнозу за рахунок опрацювання даних з аналогових вимірюваних каналів.


Посилання


Кучерук В. Ю. Класифікація та аналіз методів оцінки стану електричних машин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –Хмельницький. –1999. – №4. – С. 56–62.

Кучерук В .Ю. Елементи теорії побудови систем технічного діагностування електромоторів: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 195 с.

Moseler O., Iserman R. Application of modelbased fault detection to a brushless DC motor // IEEE Transactions on industrial electronics, Oct. 2000. – Vol. 47, N 5. – Р. 1015–1020.

Войтович О. П. Метод діагностування вентильних двигунів на основі нейронечітких систем // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2005. – №4. – Ч.1, т.1. (68) – С. 222–225.

Техническая диагностика вентильных преобразователей / В. В. Маркин, В. Н. Миронов, С. Г. Обухов. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 152 с.

Овчинников И. Е. Теория вентильных электрических двигателей. – Л.: Изд-во «Наука. Л. О.», 1985. – 164 с.

Боровиков М. А., Доманов В. И., Доманов А. В. Функциональная диагностика вентильного двигателя // Вестн. Ульян. ГТУ. – №2. – 2001. – С. 15–18.

Мельниченко А. Обучение вместо программирова-ния // Электронные компоненты и системы. – № 12 (88) . – 2004. С. 36–37.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ