ВИКОРИСТАННЯ ОНТОЛОГІЙ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ОПЕРАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

О. Буров, О. Царик

Анотація


Розглянуто питання ефективного пошуку і використання навчальних матеріалів у  системах електронного навчання. Показано, що одним із варіантів вирішення цього питанняє використання онтологій та засобів семантичної мережі при проектуванні засобів  навчання

Ключові слова


ергономічні особливості; засоби подання знань; інформаційний простір; навчальне середовище; онтологія; предметна область

Посилання


Kleschev, A.S.; Artemieva, I.K. 2001.

Mathematical models of ontology of subject

domains. Ch.1. Existing approaches to

definition of concept “ontology”. Scientific-

Technical Information, Series 2. N 2: 20–26.

Gruber, T.R. 1994. Toward Principles for

the Design of Ontology Used for Knowledge

Sharing. – Int. J. of Human-Computer Studies.

Vol. 43 (5/6): P. 907–928.

Мальков М.В. Онтологии в учебном

процессе / М.В. Мальков // Образовательные

технологии: электронный журн.,

– Режим доступу:

http://www.naukapro.ru/ot2007/3_003.htm.

Онтологии в системах искусственного

интеллекта: способы построения и организа-

ции / А.В. Смирнов, М.П. Пашкин, Н.Г. Ши-

лов, Т.В. Левашова // Новости искусственно-

го интеллекта. – 2002. – № 1.

ДСТУ ISO 9241-11:2006. Ергономічні

вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі.

Ч. 11. Настанови щодо прийнятності у вико-

ристанні. – К.: Укрдержстандарт, 2006. –

с.

ДСТУ ISO 9241-10-2001. Ергономічні

вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі.

Ч. 10. Принципи діалогу. – К.: Укрдержстан-

дарт, 2001. – 11 с.

Вигерс Карл. Разработка требований к

программному обеспечению / Карл Вигерс /

пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом

«Русская редакция», 2004. – 576 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ